Een ogenblik geduld a.u.b.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed semper sem, sit amet volutpat nunc. Nunc pellentesque diam eget ex congue, vel egestas massa mattis.

Over AZWinfo.nl

De website azwinfo.nl geeft een beeld van de arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK).

Het doel van het onderzoeksprogramma is partijen in de sector Zorg en WJK te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en deze informatie te duiden, zodat deze partijen zelf oplossingsstrategieën kunnen ontwikkelen voor de aanpak van knelpunten die zich (kunnen) voordoen op de arbeidsmarkt. Met deze arbeidsmarktinformatie kunnen deze partijen de eigen beleidsverantwoordelijkheid voor hun sector waarmaken.

Alle cijfermatige informatie en documenten op deze site worden gegenereerd vanuit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Binnen het onderzoeksprogramma worden ook publicaties van derden verzameld, wanneer die van toegevoegde waarde zijn voor gebruikers van de informatie uit het onderzoeksprogramma. Hiervoor is een aparte website in het leven geroepen die u kunt vinden onder ‘links’.

Onderdelen van het onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma kent twee onderdelen:

  • Datawarehouse: hierin worden data continu verzameld en gecombineerd over de arbeidsmarkt in Zorg en WJK. Deze worden ontsloten via Statline AZW. Hierin zijn ook panels van werkgevers en werknemers in de Zorg en WJK opgenomen waarbij vragen over de arbeidsmarkt worden gesteld.
  • Beleidsrijke onderzoeken: onderzoeken die de ontwikkelingen in de Zorg en WJK duiden en de sociale dialoog tussen sociale partners en VWS stimuleren.

Betrokken partijen

De opdrachtgevers van dit onderzoeksprogramma zijn de Arbeidsmarktfondsen StAZ (ziekenhuizen), StAG (gehandicaptenzorg), AOVVT (VVT), Sofokles (UMC’s), SSFH (Huisartsenzorg), O&O GGZ (GGZ), Arbeidsmarktplatform Jeugdzorg, Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk, Arbeidsmarktplatform Kinderopvang en het Ministerie van VWS.

FCB Sofokles STAG VWS GGZ SSFH STAZ SSFH

 

Het programmasecretariaat wordt gevoerd door CAOP en FCB.

  

De opdrachtgevers van het onderzoeksprogramma zijn vertegenwoordigd in het Opdrachtgeversberaad AZW. De beleidsrijke onderzoeksprogramma’s worden door twee bestuurlijke programmacommissies begeleid (Medisch en Sociaal Domein). CBS is in opdracht van het Ministerie van VWS uitvoerder van het Datawarehouse. Een Technische Commissie Datawarehouse, met dataspecialisten vanuit de branches, Ministerie van VWS en RegioPlus, is klankbord van CBS.