Een ogenblik geduld a.u.b.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed semper sem, sit amet volutpat nunc. Nunc pellentesque diam eget ex congue, vel egestas massa mattis.

Over AZWinfo.nl

De website azwinfo.nl geeft een beeld van de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK.

Het doel van het onderzoeksprogramma is partijen in de sector Zorg en Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en deze informatie te duiden, zodat deze partijen zelf oplossingsstrategieën kunnen ontwikkelen voor de aanpak van knelpunten die zich (kunnen) voordoen op de arbeidsmarkt. Met deze arbeidsmarktinformatie kunnen deze partijen de eigen beleidsverantwoordelijkheid voor hun sector waarmaken.

Alle cijfermatige informatie en documenten op deze site worden gegenereerd vanuit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Binnen het onderzoeksprogramma worden ook publicaties van derden verzameld, wanneer die van toegevoegde waarde zijn voor gebruikers van de informatie uit het onderzoeksprogramma. Hiervoor is een aparte website in het leven geroepen die u kunt vinden onder ‘links’.

Onderdelen van het onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma kent een aantal verschillende onderdelen:

  • Continue dataverzameling: het verzamelen en combineren van data over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn, uit bestaande bronnen (continue dataverzameling)
  • Werkgeversenquête: periodiek enquêteren van werkgevers in Zorg en Welzijn
  • Werknemersenquête: periodiek enquêteren van werknemers in Zorg en Welzijn
  • Toekomstverkenning: prognoses over vraag- en aanbodontwikkelingen van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel in Zorg en Welzijn over een periode van vijf jaar
  • Integrerend rapport: jaarlijkse rapportage over de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie in Zorg en Welzijn
  • De website azwinfo.nl
  • Incidentele onderzoeken

Betrokken partijen

De opdrachtgevers van dit onderzoeksprogramma zijn verschillende partijen:

FCB Sofokles STAG VWS GGZ SSFH STAZ SSFH

 

De opdrachtgevers van het onderzoeksprogramma zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep. Daarnaast is voor elk onderdeel van het onderzoeksprogramma een begeleidingscommissie samengesteld. Deze begeleidingscommissies bestaan uit vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en vertegenwoordigers van andere partijen, waar onder RegioPlus en verschillende regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn.

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door en .