Een ogenblik geduld a.u.b.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed semper sem, sit amet volutpat nunc. Nunc pellentesque diam eget ex congue, vel egestas massa mattis.

Documenten

AZW rapport "Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Bekijk de resultaten van het onderzoek "Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medisch en verzorgend personeel"

/ Basispublicaties / 1 pagina / 1863 kB

Samenvatting Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Bekijk de beknopte resultaten van het onderzoek "Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medisch en verzorgend personeel"

/ Basispublicaties / 1 pagina / 184 kB

AZW nieuwsflits oktober 2019

Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek

/ Basispublicaties / 1 pagina / 1079 kB

AZW rapport "De arbeidsmarkt van het sociaal domein'

Bekijk de resultaten van het onderzoek "De arbeidsmarkt van het sociaal domein"

/ Basispublicaties / 1 pagina / 2612 kB

Samenvatting de arbeidsmarkt van het sociaal domein

Bekijk de beknopte resultaten van het onderzoek "De arbeidsmarkt van het sociaal domein"

/ Basispublicaties / 1 pagina / 93 kB

AZW Nieuwsflits, juni 2019

Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek

/ Basispublicaties / 1 pagina / 733 kB

Posters O&O sessie

Posters AZW O&O sessie

/ Basispublicaties / 1 pagina / 5131 kB

Presentatie O&O sessie

Presentatie AZW O&O sessie

/ Basispublicaties / 1 pagina / 1150 kB

Werkgeversenquête 2018

In de periode mei-juni 2018 is een telefonische enquête afgenomen onder 1.150 werkgevers in de sector Zorg en Welzijn over het HRM-beleid van de instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd op concernniveau. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) de vraag naar personeel, (2) knelpunten in het personeelsbeleid, (3) werkdruk (4) agressie en geweld, (5) technologische ontwikkelingen, (6) scholing en (7) strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties.

/ Basispublicaties / 77 pagina's / 1306 kB

AZW Actueel - 1 2018

AZW Actueel geeft gedurende het jaar inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Zorg en WJK. In deze nieuwe editie vindt u een verdieping op de nieuwe wekgelegenheidsdata en de ontwikkelingen die daarin te vinden zijn, evenals recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

/ Basispublicaties / 6 pagina's / 380 kB

AZW Actueel 3 - 2017

AZW Actueel geeft gedurende het jaar inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In deze derde editie van 2017 vindt u de arbeidsmarktprognoses voor de periode 2017-2021, evenals recente onderzoekspublicaties en 'eye-openers'.

/ Basispublicaties / 7 pagina's / 909 kB

AZW Actueel – 2 2017

AZW Actueel geeft gedurende het jaar inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In deze tweede editie van 2017 vindt u de meest actuele werkgelegenheidscijfers, mobiliteitscijfers, trends uit de werknemersenquête en werkgeversenquête 2017 en recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 639 kB

Werkgeversenquête 2017

In de periode juni-juli 2017 is een telefonische enquête afgenomen onder 1.143 werkgevers in de Zorg en WJK over het HRM-beleid van de instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd op concernniveau. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) de vraag naar personeel, (2) knelpunten in het personeelsbeleid, (3) werkdruk, werk-privé en mantelzorg, (4) agressie en geweld, (5) technologische ontwikkelingen, (6) scholing en (7) strategische personeelsplanning. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties.

/ Basispublicaties / 64 pagina's / 1274 kB

Werknemersenquête 2017

In de zomer van 2017 is een digitale enquête afgenomen onder werknemers in de Zorg en WJK over hoe zij aankijken tegen het werk in de sector en hun werkbeleving, inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden. Aan het onderzoek hebben ruim 7500 werknemers meegewerkt. Er is gebruik gemaakt van de deelnemerspopulaties van PFZW en ABP, de werknemers die zich in 2015 hebben gemeld en ook zijn werknemers rechtstreeks via de arbeidsmarktfondsen benaderd. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) kenmerken van de huidige werksituatie en werkkring, (2) kenmerken van de vorige werksituatie, (3) werkbeleving en personeelsbeleid, (5) kennis & vaardigheden, opleiding en ontwikkeling, (7) mobiliteit en (8) inzetbaarheid. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties. In deze versie staan de resultaten voor de branche Verpleging & Verzorging en Thuiszorg uitgesplitst weergegeven.

/ Basispublicaties / 90 pagina's / 1336 kB

AZW Actueel – 1 2017

AZW Actueel geeft gedurende het jaar inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In deze eerste editie van 2017 vindt u geactualiseerde werkgelegenheidscijfers over 2014-2016, achtergrondkenmerken van medewerkers 2016, flexibele arbeid 2016 en recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 728 kB

AZW Arbeid in Zorg en Welzijn Eindrapport 2016

Jaarlijks levert het onderzoeksprogramma ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ (AZW) vanuit de verschillende programmaonderdelen veel informatie op over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK (Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang). Voor 2016 zijn het voormalige integrerend jaarrapport en de rapportage over de toekomstprognose samengevoegd. Het eindrapport geeft een overzicht van de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt. Het rapport start met de stand van zaken op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK en gaat vervolgens in op de vooruitzichten voor 2016 tot en met 2020. Daarop volgen de inzichten over ontwikkelingen in de sector Zorg en WJK en worden de resultaten in perspectief geplaatst. Er wordt geëindigd met een epiloog over het toekomstig onderzoeksprogramma arbeid in zorg en welzijn.

/ Basispublicaties / 43 pagina's / 2268 kB

Brancherapport bij Eindrapport 2016 – Huisartsen en Gezondheidscentra

De uitkomsten van de Eindrapport 2016 zijn uitgewerkt voor 8 branches, in dit geval voor de Huisartsenzorg en Gezondheidscentra

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 737 kB

Brancherapport bij het Eindrapport 2016 - Gehandicaptenzorg

De uitkomsten van de Eindrapport 2016 zijn uitgewerkt voor 8 branches, in dit geval voor de gehandicaptenzorg.

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 556 kB

Brancherapport bij het Eindrapport 2016 - GGZ

De uitkomsten van de Eindrapport 2016 zijn uitgewerkt voor 8 branches, in dit geval voor de GGZ

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 610 kB

Brancherapport bij het Eindrapport 2016 – Jeugdzorg

De uitkomsten van de Eindrapport 2016 zijn uitgewerkt voor 8 branches, in dit geval voor de Jeugdzorg

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 696 kB

Brancherapport bij het Eindrapport 2016 – Kinderopvang

De uitkomsten van de Eindrapport 2016 zijn uitgewerkt voor 8 branches, in dit geval voor de Kinderopvang

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 636 kB

Brancherapport bij het Eindrapport 2016 – VVT

De uitkomsten van de Eindrapport 2016 zijn uitgewerkt voor 8 branches, in dit geval voor de VVT

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 580 kB

Brancherapport bij het Eindrapport 2016 – Welzijn

De uitkomsten van de Eindrapport 2016 zijn uitgewerkt voor 8 branches, in dit geval voor de Welzijn

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 614 kB

Brancherapport bij het Eindrapport 2016 – Ziekenhuizen en UMC’s

De uitkomsten van de Eindrapport 2016 zijn uitgewerkt voor 8 branches, in dit geval voor de Ziekenhuizen en UMC’s

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 541 kB

Technische toelichting bij Toekomstverkenning 2016-2020

De prognoses in het AZW eindrapport 2016 zijn gemaakt met het model van de Toekomstverkenning zoals dat in 20105 is ontwikkeld. Waar de data en/of methodieken zijn gewijzigd ten opzichte van 2015 is dit beschreven in de Technische toelichting 2016. Dit document is dus een bijlage bij zowel het eindrapport 2016 als de Arbeidsmarkttool 2016-2020. Daarnaast is het een bijlage bij de Technische toelichting 2015-2019, waar een uitgebreide modelbeschrijving te vinden is.

/ Basispublicaties / 16 pagina's / 659 kB

AZW actueel - 3

Dit jaar is het onderzoeksprogramma AZW begonnen met het uitbrengen van AZW Actueel. AZW Actueel geeft gedurende het jaar inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In deze derde editie vindt u gegevens over achtergrondkenmerken en ziekteverzuim. Ook wordt er kort ingegaan op de “HR Trendmonitor zorg 2016” van FWG. De volgende AZW Actueel zal in 2017 verschijnen.

/ Basispublicaties / 6 pagina's / 395 kB

AZW Actueel - 2

Dit jaar is het onderzoeksprogramma AZW begonnen met het uitbrengen van AZW Actueel. AZW Actueel geeft gedurende het jaar inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In deze tweede editie vindt u informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, gegevens over flexibele arbeid over 2015, resultaten van de werkgeversenquete 2016 en inzichten uit recentelijke onderzoekspublicaties. De eerste AZW Actueel is verschenen in juli en de volgende AZW Actueel verschijnt in december.

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 609 kB

Werkgeversenquête 2016

In de periode juni-juli 2016 is een telefonische enquête afgenomen onder 1.145 werkgevers in de Zorg en WJK over het HRM-beleid van de instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd op concernniveau. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) de vraag naar personeel, (2) knelpunten in het personeelsbeleid, (3) werkdruk, werk-privé en mantelzorg, (4) agressie en geweld, (5) technologische ontwikkelingen en (6) scholing. Daarnaast is stil gestaan bij het thema strategische personeelsplanning. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties. Over technologische ontwikkelingen is een open vraag gesteld waarvan de antwoorden in Bijlage 3 per branche nader zijn uitgewerkt.

/ Basispublicaties / 61 pagina's / 1077 kB

AZW Actueel

Dit jaar is het onderzoeksprogramma AZW begonnen met het uitbrengen van AZW Actueel. AZW Actueel geeft gedurende het jaar inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In deze eerste editie vindt u informatie over de werkgelegenheid tot en met het eerste kwartaal 2016 en over de herkomst en bestemming van werknemers die van baan wisselden. Tevens geven we een overzicht van de onderzoekspublicaties die in het eerste half jaar over de arbeidsmarkt zorg en welzijn zijn verschenen, waarbij de echte eye-openers apart zijn benoemd. De volgende AZW Actueel verschijnt in het najaar.

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 505 kB

Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015

Jaarlijks levert het onderzoeksprogramma ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ (AZW) vanuit de verschillende programmaonderdelen veel informatie op over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK (welzijn, jeugdzorg en kinderopvang). Het integrerend jaarrapport geeft een overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt. Het eerste deel van het rapport gaat in op de volgende vragen: (1) Wat is de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK? (2) Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector? (3) Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt? (4) Wat zijn de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt van de sector Zorg en WJK? (5) Wat zijn de huidige en toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties? (6) Tot welke uitdagingen leiden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Het tweede deel van het rapport gaat in op de arbeidsmarktontwikkelingen in de afzonderlijke branches.

/ Basispublicaties / 72 pagina's / 1900 kB

Werknemersenquête 2015 – meting mei-juli 2015 - VV&T uitgesplitst

In 2015 is een digitale enquête afgenomen onder werknemers in de Zorg en WJK over hoe zij aankijken tegen het werk in de sector en hun werkbeleving, inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden. Aan het onderzoek hebben ruim 10.000 werknemers meegewerkt. Het steekproefkader voor de werknemersenquête 2015 is anders dan in de voorgaande jaren. In voorgaande jaren is gebruik gemaakt van het adressenbestand van werknemers, dat aanwezig is in de polisadministratie van het UWV. In 2015 is gebruik gemaakt van de deelnemerspopulaties van PFZW en ABP. Verder zijn dit jaar de huisartsenzorg en de UMC’s voor het eerst als afzonderlijk te onderscheiden branches in het onderzoek opgenomen. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) kenmerken van de huidige werksituatie en werkkring, (2) kenmerken van de vorige werksituatie, (3) werkbeleving en personeelsbeleid, (5) kennis & vaardigheden, opleiding en ontwikkeling, (7) mobiliteit en (8) inzetbaarheid. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties. In deze versie staan de resultaten weergegeven voor de branche Verpleging & Verzorging en Thuiszorg uitgesplitst.

/ Basispublicaties / 80 pagina's / 2418 kB

Werkgeversenquête 2015 – meting april-juni 2015

In 2015 is een telefonische enquête afgenomen onder 1.126 werkgevers in de Zorg en WJK over de effecten van beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK. Het onderzoek is uitgevoerd op concernniveau. Dit jaar is de huisartsenzorg voor het eerst als afzonderlijk te onderscheiden branche in het onderzoek opgenomen. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) omvang en samenstelling van het personeelsbestand, (2) gevolgen van de beleidsmaatregelen (onder meer voor het personeelsbestand, de werkdruk en de arbeidsvoorwaarden), (3) maatregelen om in te spelen op de (verwachte) gevolgen van de beleidsmaatregelen, (4) de rol van gemeenten en (5) (verwachte) opleiding en scholing in relatie tot de beleidsmaatregelen. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties.

/ Basispublicaties / 53 pagina's / 1297 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015 - Gehandicaptenzorg

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor de gehandicaptenzorg.

/ Basispublicaties / 10 pagina's / 511 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015 - GGZ

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor de geestelijke gezondheidszorg.

/ Basispublicaties / 10 pagina's / 506 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015 - Jeugdzorg

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor de jeugdzorg.

/ Basispublicaties / 9 pagina's / 514 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015 - Kinderopvang

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor de kinderopvang.

/ Basispublicaties / 10 pagina's / 490 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015 - Thuiszorg

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor de thuiszorg.

/ Basispublicaties / 10 pagina's / 473 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015 - UMC's

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor de UMC's.

/ Basispublicaties / 8 pagina's / 466 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015 - V&V

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor de verpleging en verzorging.

/ Basispublicaties / 9 pagina's / 458 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015 - WMD

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

/ Basispublicaties / 9 pagina's / 495 kB

Brancherapport bij de Toekomstverkenning 2015- Algemene ziekenhuizen

De uitkomsten van de Toekomstverkenning 2015-2019 zijn uitgewerkt voor 9 branches, in dit geval voor de algemene ziekenhuizen.

/ Basispublicaties / 9 pagina's / 442 kB

Technische toelichting bij de Toekomstverkenning 2015-2019

In deze rapportage staan de vooronderstellingen en de data die gehanteerd worden in het voor de Toekomstverkenning 2015-2019 ontwikkelde arbeidsmarkmodel uitgebreider beschreven. De doorrekeningen in deze notitie vinden plaats op dit eerder door SEOR ontwikkelde model. Daarover is gerapporteerd in Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in zorg en welzijn 2013-2017. Op een aantal punten is een vereenvoudiging ten opzichte van dat model doorgevoerd. Waar we een verandering toepassen wordt dat expliciet aangegeven.

/ Basispublicaties / 38 pagina's / 1231 kB

Toekomstverkenning 2015-2019

Er is sprake van een aanzienlijke verandering in de personeelsvoorziening in de sector Zorg en WJK in de periode 2015-2019: een aanbodoverschot in de eerste paar jaren en een aanbodtekort in de jaren daarna. Bij veel kwalificaties en dus meerdere branches speelt dat er op de korte termijn sprake is van een aanbod van personeel dat de vraag ruim overtreft. Over drie, vier jaar zijn vraag en aanbod bij de huidige veronderstellingen min of meer in evenwicht om vervolgens (lichte) aanbodtekorten te laten zien. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van deze Toekomstverkenning over vraag en aanbod van verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel (niveau 3-6).

/ Basispublicaties / 27 pagina's / 887 kB

Werkgeversenquête 2014 - meting december 2014

In 2014 zijn 1008 werkgevers in de zorg en WJK telefonisch geënquêteerd over HR-vraagstukken. Het onderzoek is uitgevoerd op vestigingsniveau indien daar meer dan 10 werknemers aanwezig waren en een medewerker aanwezig was met HR-taken. Als dat niet het geval was is de enquête afgenomen op concernniveau. In de rapportage komen de volgende onderwerpen aan de orde: • De samenstelling van het personeelsbestand en de verwachte ontwikkelingen in het personeel in de zorg en WJK. • Het opleiden en het ontwikkelen van medewerkers en het opleiden van nieuwe medewerkers via BBL en stageplaatsen. • Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). • Het arbobeleid van instellingen, waaronder de werkdruk. • De combinatie van werk en privé, waaronder het uitvoeren van mantelzorgtaken. • De impact van (verwachte) technologische ontwikkelingen, productinnovaties en nieuwe typen dienstverlening voor het werk in de instelling. • Tenslotte welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het personeel worden verwacht. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties.

/ Basispublicaties / 51 pagina's / 1178 kB

Factsheet uitstroom van werknemers

De verwachting is dat, als gevolg van de voorgenomen beleidsmaatregelen in de langdurige zorg, er in de komende jaren personeel moet afvloeien uit de branches gehandicaptenzorg, GGZ, verpleging & verzorging, thuiszorg, jeugdzorg en welzijn. Om deze uitstroom op te vangen, is het van belang te weten wat kansrijke bedrijfstakken zijn voor werknemers in de zorg en welzijn. Dit is onderzocht op basis van historische gegevens.

/ Basispublicaties / 5 pagina's / 238 kB

Werkgeversenquête 4 Zorg en WJK 2013

Er is weer een nieuw rapport beschikbaar met de resultaten van de meest recente werkgeversenquête. Deze enquête was gericht op medewerkers die op concernniveau van concerns in zorg en WJK voor het HR-beleid verantwoordelijk zijn. De enquête van 2013 richtte zich primair op de verwachte arbeidsmarktgevolgen van de voorgenomen beleidsmaatregelen in de zorg en WJK. Dit rapport is een tabellenrapport en geeft een blik op de verzamelde gegevens. Het rapport bevat geen analyses en interpretaties. Die analyses en interpretaties in combinatie met andere bronnen vinden plaats in het kader van de verschillende producten van het programma, zoals het integrerend rapport, de regioportretten en mogelijke specifieke deelonderzoeken.

/ Basispublicaties / 44 pagina's / 676 kB

Arbeid in zorg en welzijn 2014

Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang Voor instellingen in de zorgsector zijn de jaren van sterke werkgelegenheidsgroei voorbij. De arbeidsmarkt staat voor een trendbreuk. Op korte termijn vallen er ontslagen en veel functies veranderen van inhoud. Op langere termijn is het voor specifieke functies wel weer lastig personeel te vinden. In welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (WJK) is de trendbreuk al enkele jaren zichtbaar. Daar zijn al eerder overschotten op de arbeidsmarkt ontstaan. De veranderingen op de arbeidsmarkt vragen dus om een mix van nieuwe en bestaande arbeidsmarktmaatregelen.

/ Basispublicaties / 146 pagina's / 1963 kB

Werknemersenquête Zorg en WJK 2013

Dit rapport is een tabellenrapport en geeft een blik op de verzamelde gegevens. Het rapport bevat geen analyses en interpretaties. Die analyses en interpretaties in combinatie met andere bronnen vinden plaats in het kader van de verschillende producten van het programma, zoals het integrerend rapport, de regioportretten en mogelijke specifieke deelonderzoeken. Het onderzoek onder werknemers richtte zich op: -kenmerken van werkenden (dienstverbanden, functies en opleidingen) -het zoekgedrag van werkzoekenden -informatie over instroom, doorstroom en uitstroom -de eisen die men aan de werkgever en de werkomstandigheden stelt -het imago van de sector en de redenen om voor deze sector te kiezen -welke ervaringen men heeft met agressie van patiënten/cliënten en hun familie -de beleving van aspecten van het werk.

/ Basispublicaties / 82 pagina's / 788 kB

Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in zorg en welzijn 2013-2017

Elk jaar wordt in het kader van het programma een toekomstverkenning gemaakt van de arbeidsmarkt zorg en WJK. Het doel van deze toekomstverkenning is om toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt te signaleren, zodat hierop beleid kan worden ingezet door de diverse actoren. In dit kernrapport wordt achtereenvolgens ingegaan op de uitbreidingsvraag, de vervangingsvraag, het (toekomstige) aanbod van VOV-personeel en de confrontatie tussen vraag en aanbod. Het geheel wordt afgesloten met een nadere beschouwing op de uitgangspunten en de resultaten.

/ Basispublicaties / 82 pagina's / 1033 kB

Werkgeversenquête 3 Zorg en WJK 2013

De enquêtes onder werknemers en werkgevers zijn nodig omdat de informatieverzameling over de arbeidsmarktsituatie uit bestaande bronnen niet alle benodigde informatie oplevert. De hieruit verkregen data maakt het mogelijk om enerzijds een verdiepingsslag te kunnen slaan waarbij de bestaande bronnen aangevuld en verbeterd kunnen worden en anderzijds meer duiding te kunnen geven aan de veelal cijfermatige data. De dataverzameling richtte zich op concernniveau.

/ Basispublicaties / 64 pagina's / 431 kB

Arbeid in Zorg en Welzijn 2012

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)brengt elk jaar een integrerend rapport uit. Input hiervoor vormt de - kwantitatieve en kwalitatieve - informatie uit de verschillende deelprojecten van het onderzoeksprogramma. In dit rapport komt de diagnose van de arbeidsmarkt in zorg en WJK aan bod. Hierbij wordt beschreven wat de ontwikkelingen zijn aan de vraag- en aanbodzijde, waarna een analyse wordt gegeven van knelpunten op en kansen en bedreigingen voor de arbeidsmarkt in zorg en WJK. Vervolgens bevat het rapport concrete oplossingsrichtingen voor de te verwachten personeelstekorten (met name in zorg) respectievelijk de te verwachten personeelsoverschotten (met name in WJK). Ten slotte worden er ook aanbevelingen gedaan voor het arbeidsmarktbeleid in zorg en WJK.

/ Basispublicaties / 92 pagina's / 772 kB

Arbeidsmarktprognoses van VOVpersoneel in Zorg en Welzijn 2011-2015

Er dreigen de komende jaren tekorten aan zorgpersoneel. Tegenover deze tekorten staan overschotten aan agogisch personeel. Dit blijkt uit het rapport Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in Zorg en Welzijn 2011-2015 van SEOR, Panteia en E,til dat vandaag op deze website is gepubliceerd. De zorguitgaven nemen als gevolg van autonome groei en specifieke investeringen de komende jaren nog fors toe. In de WJK-branches (welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang) wordt juist een afname van de beschikbare middelen verwacht, met name als gevolg van bezuinigingen op de rijksbijdrage voor kinderopvang en gemeentelijke bezuinigingen op welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar personeel in deze sectoren. Momenteel is nog geen sprake van grote tekorten. Uitgaande van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en zonder additioneel beleid dreigen de komende jaren echter tekorten aan zorgpersoneel en overschotten aan agogisch personeel. In het rapport zijn twee scenario’s doorgerekend. In het lage scenario wordt uitgegaan van een gematigde werkgelegenheidsgroei in de zorg en een aanzienlijke werkgelegenheidskrimp in WJK, in het hoge scenario van een sterke werkgelegenheidsgroei in de zorg en een beperkte werkgelegenheidskrimp in WJK. De grootste personeelstekorten dreigen in het hoge scenario. Daarbij gaat het om 26 duizend werknemers in 2015. Tekorten dreigen vooral bij de verzorgenden en in mindere mate ook bij de verplegenden te ontstaan. In het lage scenario dreigt geen algemeen tekort aan zorgpersoneel te ontstaan. Echter vanwege de extra investeringen in de langdurige zorg dreigt ook in dit lage scenario in 2015 een tekort van 8 duizend verzorgenden. Tegenover de dreigende tekorten aan zorgpersoneel staan verwachte overschotten aan agogisch personeel. Het dreigende tekort aan zorgpersoneel vraagt om extra inspanningen. Deze kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het opscholen van lager gekwalificeerd zorgpersoneel, het omscholen en inzetten van agogisch geschoold personeel, meer personeel werven en opleiden dan in de afgelopen jaren en inzetten op het meer inzetbaar houden van het huidige personeel.

/ Basispublicaties / 83 pagina's / 554 kB

Werknemersenquête Zorg en WJK 2011

Voor u ligt een beknopt rapport over de werknemersenquête. De enquête volgde in grote lijnen de vraagstelling van de werknemersenquête van twee jaar geleden. Dit rapport is een tabellenrapport en geeft een blik op de verzamelde gegevens. Het rapport bevat geen analyses en interpretaties. Die analyses en interpretaties in combinatie met andere bronnen vinden plaats in het kader van de verschillende producten van het programma, zoals het integrerend rapport, de regioportretten en mogelijke specifieke deelonderzoeken.

/ Basispublicaties / 75 pagina's / 583 kB

Werkgeversenquête Zorg en WJK 2011

Voor u ligt een beknopt rapport over de werkgeversenquête. De eerste enquête in 2011 was gericht op HR-functionarissen bij vestigingen/locaties van instellingen in zorg en WJK. Zij zijn geïnterviewd over de samenstelling van het personeel, vacatures en de operationele kant van het personeelsbeleid. Dit rapport is een tabellenrapport en geeft een blik op de verzamelde gegevens. Het rapport bevat geen analyses en interpretaties. Die analyses en interpretaties in combinatie met andere bronnen vinden plaats in het kader van de verschillende producten van het programma, zoals het integrerend rapport, de regioportretten en mogelijke specifieke deelonderzoeken.

/ Basispublicaties / 47 pagina's / 561 kB

Arbeid in Zorg en Welzijn 2010

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt arbeidsmarktknelpunten, onderwijsknelpunten en knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinder-opvang) in kaart. Het beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en betrouw-bare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en de WJK. Sinds 2010 is de uitvoering van het onderzoeksprogramma in handen van een consor-tium be-staande uit de onderzoeksinstituten Panteia (EIM, Research voor Beleid, Stratus, Consult), SEOR en E,til. Elk jaar brengt het programma een integrerend rapport uit, dat een beknopt overzicht bevat van de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie in de sector zorg en WJK. Input voor het rapport vormt de informatie uit de verschillende deelprojecten van het onderzoekspro-gramma en eventuele additionele onderzoeken. Dit rapport betreft de in 2010 verzamelde informatie. Na een schets van de omgeving van de arbeidsmarkt in de Zorg en WJK komen de vraagzijde (werkgelegenheid, vacatures en flexibiliteit) en de aanbodzijde van die markt (beroepsbevolking, personeelsbestand, in-stroom vanuit het onderwijs, arbeidsmobiliteit en uitstroom uit de sector) aan de orde. Vervolgens heeft een confrontatie plaats van vraag en aanbod. Beschreven worden de kwanti-tatieve en kwalitatieve discrepanties en de (in)transparantie van de sectorale arbeidsmarkt. Ten slotte formuleert het rapport een aantal oplossingsrichtingen voor de geconstateerde discrepanties.

/ Basispublicaties / 140 pagina's / 1312 kB

Arbeid in Zorg en Welzijn 2009

Dit rapport geeft een beeld van de arbeidsmarkt in de sector Zorg en de sector Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang voor 2009. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren.

/ Basispublicaties / 152 pagina's / 1084 kB

RegioMarge 2009

RegioMarge is het model waarmee de arbeidsmarkt voor verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel op de middellange termijn verkend wordt. Dit model ligt ten grondslag aan een jaarlijks rapport. In deze rapportages komen aard en omvang van mogelijke knelpunten aan bod. Dit is het rapport voor 2009.

/ Basispublicaties / 94 pagina's / 1403 kB

Arbeid in Zorg en Welzijn 2008

Dit rapport geeft een beeld van de arbeidsmarkt in de sector Zorg en de sector Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang voor 2008. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren.

/ Basispublicaties / 158 pagina's / 1267 kB

Achtergronden bij RegioMarge

RegioMarge is het model waarmee de arbeidsmarkt voor verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel op de middellange termijn verkend wordt. In deze publicatie worden een aantal achtergronden van RegioMarge 2008 belicht.

/ Basispublicaties / 61 pagina's / 1169 kB

RegioMarge 2008

RegioMarge is het model waarmee de arbeidsmarkt voor verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel op de middellange termijn verkend wordt. Dit model ligt ten grondslag aan een jaarlijks rapport. In deze rapportages komen aard en omvang van mogelijke knelpunten aan bod. Dit is het rapport voor 2008.

/ Basispublicaties / 110 pagina's / 3194 kB

Arbeid in Zorg en Welzijn 2007

Dit rapport geeft een beeld van de arbeidsmarkt in de sector Zorg en de sector Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang voor 2007. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren.

/ Basispublicaties / 94 pagina's / 651 kB

RegioMarge 2007

RegioMarge is het model waarmee de arbeidsmarkt voor verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel op de middellange termijn verkend wordt. Dit model ligt ten grondslag aan een jaarlijks rapport. In deze rapportages komen aard en omvang van mogelijke knelpunten aan bod. Dit is het rapport voor 2007.

/ Basispublicaties / 129 pagina's / 697 kB

Arbeid in Zorg en Welzijn 2006

Dit rapport geeft een beeld van de arbeidsmarkt in de sector Zorg en de sector Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang voor 2006. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren.

/ Basispublicaties / 94 pagina's / 1081 kB

RegioMarge 2006

RegioMarge is het model waarmee de arbeidsmarkt voor verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel op de middellange termijn verkend wordt. Dit model ligt ten grondslag aan een jaarlijks rapport. In deze rapportages komen aard en omvang van mogelijke knelpunten aan bod. Dit is het rapport voor 2006.

/ Basispublicaties / 97 pagina's / 631 kB