Een ogenblik geduld a.u.b.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed semper sem, sit amet volutpat nunc. Nunc pellentesque diam eget ex congue, vel egestas massa mattis.

Documenten

Regionaal tabellenboek 2017

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en de WJK. Het tabellenboek heeft tot doel een snelle inkijk te geven in de regionale situatie en inzicht te geven in de regionale diversiteit.

/ Regionale publicaties / 21 pagina's / 2315 kB

Regionaal tabellenboek 2016

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en de WJK. Het tabellenboek heeft tot doel een snelle inkijk te geven in de regionale situatie en inzicht te geven in de regionale diversiteit. Deze versie is incl. scenariotabellen.

/ Regionale publicaties / 20 pagina's / 890 kB

Regionaal tabellenboek 2015

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en de WJK. Daartoe wordt onder andere een regionaal tabellenboek opgesteld, met 10 tabellen waarin voor 28 regio’s relevante arbeidsmarktinformatie wordt gepresenteerd. Het tabellenboek heeft tot doel een snelle inkijk te geven in de regionale situatie en inzicht te geven in de regionale diversiteit.

/ Regionale publicaties / 20 pagina's / 624 kB

Regionaal tabellenboek 2014

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en de WJK. Daartoe wordt onder andere een regionaal tabellenboek opgesteld, met 10 tabellen waarin voor 28 regio’s relevante arbeidsmarktinformatie wordt gepresenteerd. Het tabellenboek heeft tot doel een snelle inkijk te geven in de regionale situatie en inzicht te geven in de regionale diversiteit.

/ Regionale publicaties / 13 pagina's / 1123 kB

Regionaal tabellenboek AZW 2013

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en de WJK. Daartoe wordt onder andere een regionaal tabellenboek opgesteld, met 10 tabellen waarin voor 28 regio’s relevante arbeidsmarktinformatie wordt gepresenteerd. Het tabellenboek heeft tot doel een snelle inkijk te geven in de regionale situatie en inzicht te geven in de regionale diversiteit

/ Regionale publicaties / 15 pagina's / 936 kB

Regionaal tabellenboek AZW 2012

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en de WJK. Daartoe wordt onder andere een regionaal tabellenboek opgesteld, met 10 tabellen waarin voor 28 regio’s relevante arbeidsmarktinformatie wordt gepresenteerd. Het tabellenboek heeft tot doel een snelle inkijk te geven in de regionale situatie en inzicht te geven in de regionale diversiteit. Het regionaal tabellenboek is bedoeld als trigger voor regio’s en anderen om meer gedetailleerde informatie van de website AZWinfo (www.azwinfo.nl) te halen. Betrokken partijen zijn dan ook van harte uitgenodigd om naar deze website te gaan en daar de regionale cijfers en prognoses voor de sector Zorg en WJK te bekijken en naar gelang de informatiebehoefte zelf rapporten samen te stellen. De data die aan dit rapport ten grondslag ligt, komt binnen afzienbare tijd ook op de website – door omstandigheden bevat die nu nog oudere data.

/ Regionale publicaties / 17 pagina's / 988 kB

Toelichting regionale prognoses AZW 2012-2015

Om vroegtijdig op de toekomstige ontwikkelingen van de arbeidsmarkt zorg en WJK in te kunnen inspelen is het van belang om ook vroegtijdig inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen. Om inzicht te krijgen in de toekomstige regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en WJK, zijn regionale prognoses gemaakt van vraag en aanbod van verpleegkundig, sociaalagogisch en verzorgend personeel (in het vervolg VOV-personeel) tot en met 2015. De arbeidsmarkt voor Zorg en WJK is niet statisch. Jaarlijks stroomt een deel van het personeel uit naar andere bedrijfstakken, pensioen en inactiviteit. Tegenover deze uitstroom staat de instroom van personeel uit andere bedrijfstakken, inactiviteit en het onderwijs. Op regionaal niveau is er ook nog sprake van pendelstromen tussen regio’s. Het regionale prognosemodel dat is ontwikkeld voor het Onderzoeksprogramma AZW beschrijft deze dynamiek op regionaal niveau. Om de regionale prognoses goed te kunnen duiden is het van belang inzicht te hebben in de werking van het regionale prognosemodel. Dit is verder ook van belang om gebruik te kunnen maken van de regionale Tool die begin 2013 beschikbaar komt. Gezien deze relevantie is in deze notitie een korte weergave van de opzet van het regionale prognosemodel weergegeven.

/ Regionale publicaties / 2 pagina's / 193 kB

Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011

Deze enquête is het vervolg op de eerste enquête in 2011; die laatste was gericht op HR-functionarissen bij vestigingen/locaties van instellingen in zorg en WJK. Deze tweede enquête is gericht op medewerkers die op concernniveau van instellingen in zorg en WJK voor het HR-beleid verantwoordelijk zijn. Onderwerpen van deze enquête zijn de inrichting van de HR-functie, de gebruikte HR-instrumenten en de knelpunten in de uitvoering van de HR-taken. Dit rapport is een tabellenrapport en geeft een blik op de verzamelde gegevens. Het rapport bevat geen analyses en interpretaties, daarvoor kunt u terecht bij andere producten van het programma, zoals het integrerend rapport, de regioportretten en mogelijke specifieke deelonderzoeken.

/ Regionale publicaties / 63 pagina's / 448 kB

Regioportret Achterhoek - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor de Achterhoek.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1245 kB

Regioportret Amersfoort e.o. - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Amersfoort en omgeving.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1257 kB

Regioportret Amstelland, Kennemerland en Meerlanden - AWZ 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Amstelland, Kennemerland en Meerlanden.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1270 kB

Regioportret Amsterdam - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Amsterdam.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1292 kB

Regioportret Drechtsteden - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor de Drechtsteden.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1248 kB

Regioportret Drenthe - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Drenthe.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1251 kB

Regioportret Flevoland - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Flevoland.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1218 kB

Regioportret Friesland - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Friesland.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1236 kB

Regioportret Gooi- en Vechtstreek - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor de Gooi- en Vechtstreek.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1249 kB

Regioportret Groningen - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Groningen.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1265 kB

Regioportret Haaglanden - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Haaglanden.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1272 kB

Regioportret IJsselvecht - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor IJsselvecht.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1258 kB

Regioportret Midden-Brabant - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Midden-Brabant.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1256 kB

Regioportret Midden-Gelderland - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Midden-Gelderland.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1248 kB

Regioportret Noord- en midden Limburg - AZW 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Noord- en midden-Limburg.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1258 kB

Regioportret Noord-Holland Noord - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Noord-Holland Noord.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1284 kB

Regioportret Noordoost-Brabant - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Noordoost-Brabant.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1265 kB

Regioportret Noordwest-Veluwe, Stedendriehoek - AZW 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Noordwest-Veluwe en de Stedendriehoek.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1320 kB

Regioportret Rijnmond - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Rijnmond.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1226 kB

Regioportret Rijnstreek - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor de Rijnstreek.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1253 kB

Regioportret Twente - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Twente.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1231 kB

Regioportret Utrecht e.o. - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Utrecht en omgeving.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1264 kB

Regioportret West-Brabant - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor West-Brabant.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1304 kB

Regioportret Zaanstreek en Waterland - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Zaanstreek en Waterland.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1295 kB

Regioportret Zeeland - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Zeeland.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1301 kB

Regioportret Zuid-Limburg - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Zuid-Limburg.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1245 kB

Regioportret Zuidoost-Brabant - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Zuidoost_Brabant.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1280 kB

Regioportret Zuid-West Gelderland - Arbeidsmarkt Zorg en WJK 2011

Voor relevante organisaties en beleidsmakers is eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg en WJK van groot belang. Daarnaast is het vanwege regionale verschillen van belang dat de arbeidsmarkt regionaal gemonitord wordt. Op basis van beschikbare gegevens wordt daarom een samenhangend beeld gegeven van de regionale arbeidsmarktsituatie binnen de sector Zorg en WJK. Daartoe zijn regioportretten opgesteld voor 28 regio’s. De voorliggende rapportage betreft het regioportret voor Zuid-West Gelderland.

/ Regionale publicaties / 28 pagina's / 1303 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Utrecht 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Utrecht.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn West-Brabant 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio West-Brabant.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Amsterdam Zaanstreek Waterland 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio aanstreek Waterland

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 191 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Arnhem Oost-Gelderland 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Arnhem Oost-Gelderland

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 191 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Drechtsteden 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Drechtsteden

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Drenthe 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Drenthe

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Flevoland 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Flevoland.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Friesland 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Friesland

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Groningen 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Groningen.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Haaglanden 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Haaglanden.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Het Gooi en Vechtstreek 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Het Gooi en Vechtstreek.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn IJssel-Vecht 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio IJssel-Vecht.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Kennemer- Amstel- en Meerlanden 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Kennemer- Amstel- en Meerlanden

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 191 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Midden-Brabant 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Midden-Brabant

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Midden-IJssel 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Midden-IJssel

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Nijmegen Rivierenland 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Nijmegen Rivierenland

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 191 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Noord- en Midden-Limburg 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 191 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Noord-Holland Noord

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Noord-Oost Brabant 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Noord-Oost Brabant

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Rijnmond 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Rijnmond.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 189 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Rijnstreek 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Rijnstreek.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Twente 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Twente.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Veluwe 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Veluwe.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Zuid-Limburg 2009

'In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Zuid-Limburg.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Regioportret Zorg en Welzijn Zuid-Oost Brabant 2009

In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio’s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de regio Zuid-Oost Brabant.

/ Regionale publicaties / 19 pagina's / 190 kB

Zorg en WJK (werkgeversenquête 2006)

In deze beknopte rapportage zijn de uitkomsten van de Werkgeversenquête Zorg en Welzijn voor de gehele branche Zorg en WJK vastgelegd. De werkgeversenquête is in november 2006 gehouden.

/ Regionale publicaties / 6 pagina's / 407 kB