Datum Onderwerp Toelichting
April 2023 Uitkomsten AZW panels werkgevers en werknemers Meting najaar 2022
April 2023 Verdiepende publicatie zelfsturende teams
23 mei 2023 AZW kwartaalupdate Q4 data 2022, o.a. werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit, onderwijscijfers, arbo en positie in werkkring
9 juni 2023 Publicatie ziekteverzuimcijfers Q1 2023
Juni 2023 Verdiepende publicatie ‘Mobiliteit en loopbaanontwikkeling’
Juni 2023 AZW Clubhuisbijeenkomst (live) Thema: mobiliteit
22 augustus 2023 AZW kwartaalupdate Q1 data 2023, o.a. werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit
8 september 2023 Publicatie ziekteverzuimcijfers Q2 2023
28 september 2023 Uitkomsten AZW panels werkgevers en werknemers Meting voorjaar 2023
September/oktober 2023 AZW Clubhuisbijeenkomst (live) Thema: algemene analyse zorg en welzijn 2023
Oktober 2023 Verdiepende publicatie ‘Staat van zorg en welzijn 2023’ Analyse van de sector zorg en welzijn 2023
21 november 2023 AZW kwartaalupdate Q2 2023, o.a. werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit
8 december 2023 Publicatie ziekteverzuimcijfers Q3 2023
December 2023 Clubhuis bijeenkomst (live) Thema: resultaten en analyse ZZP-panels