Datum Onderwerp Toelichting
30 september 2022 AZW Panels Werkgevers en Werknemers Meting voorjaar 2022
September 2022 Ziekteverzuimpercentage naar branche Q2 van 2022
Oktober 2022 Onderzoek anders werken – inzichten van werknemers In het najaar van 2022 publiceert AZW de onderzoeksresultaten van een onderzoek naar anders werken in de sector zorg en welzijn, gebaseerd op inzichten van werknemers.
10 oktober 2022 Bijeenkomst ‘De staat van de zorg en welzijn’ Bouw mee aan AZW tijdens een inspirerende en interactieve bijeenkomst waarin het nieuwe programma van AZW centraal staat.
17 november 2022 AZW Kwartaalupdate Q2 van 2022 wordt toegevoegd aan kwartaaltabellen over werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit
December 2022 Ziekteverzuimpercentage naar branche Q3 van 2022