Op deze pagina staat een beknopte uitleg van alle begrippen die gehanteerd worden binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK.

Bevolking

Omvang van de bevolking van een regio, op 1 januari van een jaar

Bevolking 5 jaarsklassen

Omvang van de bevolking van een regio per leeftijdsklasse, op 1 januari van een jaar

Potentiele beroepsbevolking

Alle personen in een regio van 15 tot 75 jaar, op 1 januari van een jaar. De gegevens vóór 2016 gaan over alle personen in een regio van 15 tot 65 jaar.

Beroepsbevolking

Jaargemiddelde van de som van de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen (= bevolking 15 tot 75 jaar) die ten minste 12 uur per week betaald werken of werk hebben aanvaard. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit personen (= bevolking 15 tot 75 jaar) die geen betaald werk hebben (of minder dan 12 uur per week) en die aangeven meer dan 12 uur per week te willen werken, daarvoor op korte termijn beschikbaar zijn en de afgelopen vier weken actief naar werk hebben gezocht. De gegevens vóór 2016 gaan over de bevolkingsgroep 15 tot 65 jaar en over de werkeloze beroepsbevolking 15 tot 65 jaar. .

Leeftijd

Aantal personen van de beroepsbevolking in een bepaalde leeftijdsklasse. De beroepsbevolking is het jaargemiddelde van de werkzame en werkloze beroepsbevolking in een regio

Geslacht

Aantal personen van de beroepsbevolking in een bepaalde leeftijdsklasse, gesplitst naar man en vrouw. De beroepsbevolking is het jaargemiddelde van de werkzame en werkloze beroepsbevolking in een regio

(Bruto) Arbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame én werkloze beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking (= bevolking 15 tot 75 jaar).De gegevens vóór 2016 gaan over het aandeel van de werkzame én werkloze beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jaar.