Op deze pagina staat een beknopte uitleg van alle begrippen die gehanteerd worden binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK.

Instroom

Aantal personen per opleiding, dat op peildatum 1 oktober van een jaar staat ingeschreven voor een opleiding bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs en in het jaar daarvoor niet stond ingeschreven voor deze opleiding.

Deelnemers

Het aantal personen dat voor een bepaalde opleiding staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs, op peildatum 1 oktober per jaar.

Geslaagden

Het aantal behaalde diploma’s bij een onderwijsinstelling in een diplomajaar, dat loopt van oktober t/m september.

Onderwijs gediplomeerden, groeicijfers

Procentuele toe- of afname van het aantal gediplomeerden van een opleiding bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs, t.o.v. jaar X.

Onderwijs instroom, groeicijfers

Procentuele toe- of afname van de instroom in een opleiding bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs, t.o.v. jaar X.

Studierendement

Percentage van de instroom in een kwalificatie in jaar t, dat binnen de duur van de opleiding plus één jaar (nominaal+1) het bijbehorende diploma behaald bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs.

Sectorrendement

Percentage gediplomeerden (met een behaalde kwalificatie Zorg & WJK) in studiejaar t dat in jaar t+1 werkzaam is in de sector Zorg & WJK.

Uitstroom t.o.v. zittend personeel

Aantal gediplomeerden van een Zorg- of WJK opleiding, t.o.v. het aantal werknemers in Zorg en WJK in een regio.

SAW 3

Oud agogisch niveau 3, pedagogisch werker niveau 3, medewerker maatschappelijke zorg niveau 3.

SAW 4

Oud agogisch niveau 4, pedagogisch werker niveau 4, medewerker maatschappelijke zorg niveau 4.