Op deze pagina staat een beknopte uitleg van alle begrippen die gehanteerd worden binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK.

Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde leeftijd van werknemers, afgerond op één cijfer achter de komma.

Leeftijdsverdeling

Percentage werknemers op 31 december van een jaar dat jonger is dan 35 jaar; 35 tot 55 jaar; 55 jaar of ouder.

Aandeel man en vrouw

Percentage mannelijke en vrouwelijke werknemers op 31 december van een jaar.

Aandeel vrouwen

Percentage vrouwelijke werknemers van het totale aantal werknemers (peildatum 31 december van een jaar).

Aandeel mannen

Percentage mannelijke werknemers van het totale aantal werknemers (peildatum 31 december van een jaar).

Aandeel werknemers jonger dan 35 jaar

Percentage werknemers dat jonger is dan 35 jaar, van het totale aantal werknemers.

Aandeel werknemers jonger dan 55 jaar

Percentage werknemers dat jonger is dan 55 jaar, van het totale aantal werknemers.

Aandeel werknemers van 35 jaar of ouder

Percentage werknemers dat 35 jaar of ouder is, van het totale aantal werknemers.

Aandeel werknemers van 55 jaar of ouder

Percentage werknemers dat 55 jaar of ouder is, van het totale aantal werknemers.

Herkomst van werknemers

Percentage werknemers dat in een bepaald land is geboren, of waarvan één of beide ouders in dat land is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel allochtoon

Percentage werknemers dat niet in Nederland is geboren of waarvan één of beide ouders niet in Nederland is geboren, van het totale aantal werknemers.

Aandeel autochtoon

Percentage werknemers dat in Nederland is geboren en waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel eerste generatie allochtoon

Percentage werknemers dat niet in Nederland is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel tweede generatie allochtoon, beide ouders uit buitenland

Percentage werknemers dat in Nederland is geboren en waarvan beide ouders niet in Nederland zijn geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel tweede generatie allochtoon, een ouder uit buitenland

Percentage werknemers dat in Nederland is geboren en waarvan één van beide ouders niet in Nederland is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel Antilliaans

Percentage werknemers dat op de Nederlandse Antillen is geboren of waarvan één of beide ouders op de Nederlandse Antillen is geboren, van het totale aantal werknemers.

Aandeel Marokkaans

Percentage werknemers dat in Marokko is geboren of waarvan één of beide ouders in Marokko is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel overig niet-westers

Percentage werknemers dat in een niet-westers land (niet zijnde één van de genoemde categorieën) is geboren of waarvan één of beide ouders in een niet-westers land (niet zijnde één van de genoemde categorieën) is geboren, van het totale aantal werknemers.

Aandeel overig westers

Percentage werknemers dat in een westers land (niet zijnde Nederland) is geboren of waarvan één of beide ouders in een westers land (niet zijnde Nederland) is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel Surinaams

Percentage werknemers dat in Suriname is geboren of waarvan één of beide ouders in Suriname is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel Turks

Percentage werknemers dat in Turkije is geboren of waarvan één of beide ouders in Turkije is geboren, van het totaal aantal werknemers.

Aandeel zelfstandigen Zorg en WJK

Percentage personen dat op enig moment in een jaar geregistreerd staat als zelfstandige en gewerkt heeft in Zorg en WJK, ten opzichte van het totale aantal werknemers in Zorg en WJK in een regio.

Aandeel zelfstandigen gehele economie

Het aantal personen dat op enig moment in een jaar geregistreerd staat als zelfstandige en gewerkt heeft in een regio, ten opzichte van het aantal werknemers in die regio.