Op deze pagina staat een beknopte uitleg van alle begrippen die gehanteerd worden binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK.

Aantal werknemers (aantallen, jaarcijfers)

Het aantal werknemers (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio) dat op 31 december van het jaar werkzaam was

FTE

Een arbeidsplaats met een volledige (36-urige) werkweek.

Aantal FTE (aantallen, jaarcijfers)

Het totaal aantal FTE op 31 december van het jaar (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio).

Werkgelegenheid (werknemers, per kwartaal)

Het aantal werknemers (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio) dat op de laatste dag van het kwartaal werkzaam was.

Werkgelegenheid (fte, per kwartaal)

Het totaal aantal FTE op de laatste dag van het kwartaal (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio).

Aantal werknemers naar functie

Aantal werknemers in een bepaalde functiecategorie op 31 december van elk jaar.

Aantal werknemers naar kwalificatie

Aantal werknemers naar hoogst behaalde kwalificatie, op 31 december van een jaar.

Aandeel werknemers naar functie

Aandeel werknemers in een bepaalde functiecategorie van het totaal aantal werknemers in een bepaalde branche (peildatum 31 december van elk jaar).

Aandeel werknemers naar kwalificatie

Aandeel werknemers naar hoogst behaalde kwalificatie, op 31 december van een jaar.

Aantal FTE naar functie

Het aantal FTE op 31 december van een bepaald jaar, naar 5 functie categorie├źn.

Aantal FTE naar kwalificatie

Het aantal FTE op 31 december van een bepaald jaar, naar 8 of 19 kwalificaties (werknemers zijn ingedeeld naar hoogst behaalde kwalificatie).

Aantal werknemers (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal werknemers (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio) op de laatste dag van het kwartaal, als indexcijfer t.o.v. het eerst getoonde kwartaal.

Aantal FTE (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal FTE op de laatste dag van het kwartaal (in Zorg en WJK, een bepaalde branche of een regio), als indexcijfer t.o.v. het eerst getoonde kwartaal.

Ontwikkeling werkgelegenheid WJK (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal werknemers van een WJK-branche op de laatste dag van het kwartaal, als indexcijfer t.o.v. eerste getoonde kwartaal.

Ontwikkeling werkgelegenheid Zorg (indexcijfers, kwartalen)

Het totaal aantal werknemers van een Zorgbranche op de laatste dag van het kwartaal, als indexcijfer t.o.v. het eerst getoonde kwartaal.

Deeltijdfactor

Gemiddeld aantal contracturen van werknemers in Zorg en WJK gedeeld door het aantal contracturen van een volwaardige werkweek.

Beslag Zorg en WJK op arbeidsmarkt

Percentage van het totaal aantal werknemers in een regio, dat op 31 december van een jaar in Zorg en WJK werkzaam was.

Niet werkende werkzoekenden

Alle personen van 15-64 jaar zonder betaald werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) die bij het UWV staan ingeschreven en die bij inschrijving hebben aangegeven een baan te zoeken van tenminste 12 uur per week (ongeacht of men hiervoor beschikbaar is).

Niet werkende werkzoekenden (percentage van de beroepsbevolking)

Het totaal aantal personen van 15-64 jaar zonder betaald werk, dat bij UWV staat ingeschreven voor een baan van minimaal 12 uur per week, uitgedrukt als aandeel van de beroepsbevolking in de regio.