Hier lees je over de onderwerpen waar we binnen het onderzoeksprogramma AZW onderzoek naar doen. AZW doet beleidsonderzoek rondom de volgende hoofdonderwerpen:

  • Conjunctuur & stelselwijzigingen
  • Arbeidsmarktontwikkelingen
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Behoud van werkenden voor sector
  • Onderwijs, scholing & ontwikkeling
  • Inhoudelijke toekomstverkenning

Deze onderwerpen zijn niet exclusief, maar bieden een kapstok en een denkkader. Elk onderdeel staat daarmee niet op zichzelf, maar verhoudt zich tot de andere onderwerpen. Op basis van deze onderwerpen zijn bestuurlijke vragen geformuleerd. Deze bestuurlijk strategische vragen worden, afhankelijk van de aard van de vraag, vertaald naar onderzoeksopdrachten of inhoudelijk debat (via bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten en dialoogsessies).