Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op.

Wie heeft AZWinfo.nl ontwikkeld?

sgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie over de achtergrond van het programma lees je bij Over AZW.

Hoe verhouden AZWinfo.nl en de AZW StatLine zich tot elkaar?

De website azwinfo.nl is de vindplaats voor alle informatie over de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn. Hier vind je onder meer verdiepende onderzoeksrapporten en korte impressies van bijeenkomsten. Ook vind je hier specifieke branche informatie die we hebben gefilterd uit AZWStatLine. Daarnaast vind je informatie over kennissessies en de inhoudelijke dialoog die AZW-partijen voeren over de arbeidsmarkt op basis van de onderzoeksuitkomsten. AZW StatLine is door het CBS ontwikkeld op verzoek van het ministerie van VWS en is het datawarehouse van het AZW-programma. Op azwstatline.cbs.nl vind je alle data over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn speciaal geselecteerd voor het AZW-programma. Ook kun je vanaf AZW StatLine het AZW-dashboard en de AZW-dossierpagina benaderen.

Kan ik bij AZWinfo terecht voor aanvullende informatievragen?

AZW-partijen streven naar zo veel mogelijk open data van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Dat betekent dat, waar dat kan, alle informatie beschikbaar wordt gesteld via de website azwinfo.nl of via AZW Statline. Het AZW secretariaat beschikt niet over extra informatie voor studenten of onderzoekers. Op AZW Statline kun je zelf tabellen samenstellen via de daar beschikbare tools.

Kan ik bij AZWinfo terecht voor persvragen?

Via het contactformulier kunnen journalisten contact zoeken met het AZW-secretariaat. Objectieve informatievragen worden beantwoord door het programmasecretariaat. Voor duiding brengen we je in contact met de AZW-partijen.

Wat is de relatie tussen het CBS en AZW?

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van VWS AZW StatLine ontwikkeld. Naast dit datawarehouse heeft het CBS een dashboard en een dossierpagina ontwikkeld. Deze producten worden continu doorontwikkeld samen met de arbeidsmarktfondsen in de sector Zorg en Welzijn, de 14 regionale werkgeversorganisaties (verenigd in Regioplus) en het ministerie van VWS.