In- en uitstroom zorg en welzijn: bekeken vanuit een andere kant

  • Joris de Rooij
  • Amy Raateland

23 januari 2023 • Longread

De sector zorg en welzijn is een stuk stabieler dan iedereen denkt

Zodra iemand in de sector werkt, blijft diegene meestal in de sector werken. Door vergrijzing zie je dat er steeds meer uitstroom is, daarnaast zie je ook dat er jonge mensen zijn die binnen de sector van baan wisselen. Jonge medewerkers die na diplomering aan het werk gaan in de sector zorg en welzijn, blijven duurzaam in de sector werken. Na twee jaar werkt 87% van de nieuwe medewerkers nog in de sector.

‘De zorg- en welzijnsopleidingen in Nederland lopen tegen de grenzen van wat ze aankunnen.’

In de afgelopen vijf jaar wist de sector 185.000 nieuwe medewerkers te werven. De sector is 15% in omvang gegroeid. Andere sectoren in Nederland blijven daarop achter. Gemiddeld groeide de werkgelegenheid met 9%.

Hoe hoog is het verloop nu echt?

Officieel heeft 1 op de 10 werknemers in het afgelopen jaar de sector verlaten. In werkelijkheid ligt dat getal nog lager, omdat werknemers die gaan werken bij uitzendbureaus en gemeenten (sociaal domein) meegeteld worden bij de uitstroom.

Op 1 januari 2023

Slechts 10% van de totale sector (1,4 miljoen zorgmedewerkers)

We worden steeds ouder en er komen de komende 10 jaar steeds meer baby’s bij

De vraag naar zorg voor ouderen en kinderopvang zal verder toenemen. Ook in het sociaal domein is er meer vraag naar hulp en ondersteuning om de gevolgen van de migratiecrisis, kostencrisis en maatschappelijke gevolgen van COVID-19 op te vangen.

Beleidswijzigingen veroorzaakten een trendbreuk

Vanaf 2010 zijn er mede door beleidswijzigingen om oplopende kosten voor zorg te beheersen veel veranderingen geweest op de arbeidsmarkt. Tussen 2013 en 2016 was er tijdelijk meer uitstroom dan instroom. Na die periode van krimp, is de werkgelegenheid toegenomen en zien we weer meer instroom, dan uitstroom.

 

Achter elk cijfer zit een persoon

Op de website ontdekdezorg.nl (een campagnewebsite van het ministerie van VWS) lees je verhalen van mensen die in de sector zorg en welzijn zijn gaan werken.

In de Randstad zien we de meeste arbeidsmobiliteit

Waar blijven de vertrekkers?

Ruim de helft van de mensen die uitstromen stoppen (tijdelijk) met werken. Ze stromen uit naar pensioen, een uitkering of inactiviteit. Mensen die uitstromen naar ander werk, gaan vaak in loondienst buiten de sector werken. In sociaal werk en jeugdzorg zijn deze percentages het hoogst. Dit kan komen doordat deze werknemers bij gemeenten in het sociaal domein werkzaam blijven. Een op de twaalf vertrekkers wordt zzp’er. In de huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg wordt hier relatief vaak voor gekozen. Dit kan samenhangen met een hoger opleidingsniveau van bijvoorbeeld huisartsen en psychiaters; maar deze mogelijke samenhang is niet onderzocht.

Over AZW

Het AZW-programma is de drijfveer voor het stimuleren van datagedreven werken aan arbeidsmarktvraagstukken. De AZW-partijen zorgen voor betrouwbare en
onafhankelijke arbeidsmarktinformatie. Dit draagt bij aan betere beslissingen, het tijdig signaleren van knelpunten en het kunnen anticiperen op toekomstige trends.

Download de longread

Meer lezen?

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.