Veelgestelde vragen

Over AZW

Het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) volgt al vanaf 1995 belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Het is een veelzijdig kennis- en onderzoeksprogramma gefinancierd door (paritair samengestelde) arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn (VVT, Sociaal Werk, Jeugdzorg, Kinderopvang, Ziekenhuizen, UMC’s, Gehandicaptenzorg, Huisartsenzorg en GGZ) en het ministerie van VWS. Elke vijf jaar wordt het programma geëvalueerd en besluiten partijen over continuering. Voor de periode 2023-2027 hebben partijen wederom besloten het programma te continueren.

Wij leveren belangeloos en onafhankelijk:
 • Betrouwbare en toegankelijke arbeidsmarkdata over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Dat doen we via AZW StatLine. Deze data zijn openbaar, gratis en 24/7 beschikbaar. Dit datawarehouse is dé bron van uniforme arbeidsmarktdata van zorg en welzijn. Zowel voor de hele sector als per branche in zorg en welzijn.
 • Een prognosemodel waarin we (waardevrij) 10 jaar vooruitkijken hoe de arbeidsmarkt van zorg en welzijn zich ontwikkelt.
 • Informatie over de arbeidsmarkt via artikelen, infographics, factsheets en nieuwsbrieven. Deze ontsluiten we via onze website azwinfo.nl.
 • Een actieve LinkedIn-groep met onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers en bestuurders.
 • Bijeenkomsten en webinars (het AZW Clubhuis) waarin we voor, door en met elkaar werken aan een beter begrip over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.
 • Verdiepende analyses en (scenario) onderzoek over de (toekomst van) de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Alle rapporten en onderzoeken zijn ontsloten via azwinfo.nl.

Wij leveren eenduidige, betrouwbare en toegankelijke data en informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn aan sociale partners, beleidsmakers en bestuurders, maar ook aan andere partijen zodat zij (op basis van beter begrip van de arbeidsmarkt) goede keuzes kunnen maken. Met als effect dat er goed arbeidsmarktbeleid kan worden gevoerd en problemen worden opgelost.

Het AZW-programma is een open programma. Het programma is bedoeld voor mensen die bezig zijn met onderzoek en beleid en die goede afspraken tussen werkgevers en werknemers willen maken. We richten ons op data-experts, onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders en andere stakeholders van AZW. Wij helpen ze om de groep van beslissers te bereiken met goed informatie.

Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, FCB, O&O-fonds GGZ, StAZ, StAG, SoFoKleS Kamer UMC’s en SSFH. Met RegioPlus vindt nauwe samenwerking plaats en we maken beiden gebruik van dezelfde databron: AZW StatLine.

CBS heeft vanaf 2018 AZW Statline ontwikkeld ten behoeve van het AZW programma. AZW StatLine is hét datawarehouse van het AZW programma en geeft toegang tot betrouwbare en gevalideerde arbeidsmarktcijfers van de sector Zorg en Welzijn. Via AZW Statline vind je de volgende data en informatie:
 • Tabellen en grafieken over onder andere:
  • Werkgelegenheid;
  • Vacatures;
  • Arbeidsmobiliteit;
  • Onderwijs;
  • Ziekteverzuim;
  • Arbeidsomstandigheden en
  • Bevolking.
Deze arbeidsmarktcijfers zijn open data en zijn zowel landelijk, per branche én per regio beschikbaar en worden vier keer per jaar ververst.
 • Panels van werknemers, werkgevers en zzp’ers in zorg en welzijn die twee keer per jaar worden bevraagd over de werkbeleving en ontwikkelingen over werken in zorg en welzijn.
 • Aanvullend statistisch onderzoek, nieuwsberichten en achtergrondinformatie.

Contact met AZW

AZW-partijen streven naar zo veel mogelijk open data van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Dat betekent dat, waar dat kan, alle beschikbare informatie wordt ontsloten via de website www.azwinfo.nl of via AZW Statline. Op AZW Statline kun je zelf tabellen samenstellen via de daar beschikbare tools. Het AZW Clubhuis is de plek om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en elkaar te ontmoeten. Via de agenda en de LinkedIn pagina worden de Clubhuisbijeenkomsten aangekondigd.

Via het contactformulier kunnen journalisten contact zoeken met het AZW-programma. Objectieve informatievragen worden beantwoord door het programmasecretariaat zelf. Voor duiding brengen we je in contact met de AZW-partijen.

Zie je het antwoord op jouw vraag niet?

Contact ons

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.