Anders organiseren van zorgstages

Anders organiseren van zorgstages

1 juni 2021 • Nieuws

Meer samenwerking stimuleren tussen stagebieders en opleiders en goede praktijkinitiatieven ontwikkelen en verspreiden. Dat zijn antwoorden op de vraag van AZW naar mogelijkheden voor meer mbo- en hbo-stageplaatsen van hogere kwaliteit in het medisch domein. Eind mei 2021 verscheen het onderzoeksrapport over zorgstages.

Drie scenario’s

Hoe zorgen we structureel voor meer stageplaatsen voor mbo- en hbo-studenten in het medisch domein? Hoe zorgen we ervoor dat ze goed begeleid worden en dat er zo min mogelijk uitvallers zijn? En hoe gaan we om met de extra druk op stages door de huidige coronapandemie? Voor antwoord op die vragen schakelde AZW onderzoekers in van ResearchNed en Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Het onderzoek levert drie scenario’s op waar de sociale partners in de zorg en het ministerie van VWS zo mee aan de slag kunnen. Voor de lange termijn is het scenario een Integraal Regionaal Opleidingsprogramma, voor de middellange termijn is dat Versterken van innovatief opleiden in de zorg, en voor de korte termijn: Handvatten voor de aanpak van coronagerelateerde stageproblematiek.

Integraal Regionaal Opleidingsprogramma

Goede zorgstages zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van stagebieders en opleiders. Die kunnen door vergaande regionale samenwerking een gezamenlijk integraal opleidingsprogramma ontwikkelen. Door deze brede, regionale samenwerking worden bovendien loopbaanpaden op sectorbreed en organisatie-overstijgend niveau mogelijk.

Versterken van innovatief opleiden in de zorg

In verschillende regio’s zijn er al succesvolle interventies die (aspecten van) de stageproblematiek aanpakken. Daar kunnen anderen hun voordeel mee doen door die interventies uit te bouwen, door ze toe te passen op bestaande interventies in nieuwe contexten (regio, branche) en door nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Belangrijk is vooral dat sociale partners en overheden belemmerende regelgeving en andere obstakels wegnemen, financiële ruimte bieden en kennisdeling stimuleren.

Aanpak coronagerelateerde stageproblematiek

Door corona konden studenten hun stage niet of alleen in aangepaste vorm afmaken of konden ze er niet eens aan beginnen. Ook konden ze op hun opleiding weinig of geen praktijklessen volgen. Het is dus noodzakelijk dat ze de mogelijkheid krijgen om praktijk- en leerachterstanden in te halen en hun leerdoelen alsnog bereiken. Zolang de coronapandemie niet voorbij is, moeten stages worden aangepast. Dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit, maatwerk en korte lijnen.

Voorwaarden

De onderzoekers concluderen dat juist in coronatijd de voorwaarden zijn verbeterd om de kwaliteit en kwantiteit van zorgstages te vergroten: meer mensen zijn bereid om samen te werken, er is nauwer contact tussen zorg en onderwijs en er is meer regionaal overleg.

Verder lezen?

Lees het afsluitende onderzoeksartikel voor een concreet beeld over de mogelijkheden van het anders organiseren van stageplaatsen in de zorg.

Download het onderzoeksartikel

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.