AZW kwartaalupdate: aantal zzp’ers in zorg en welzijn stijgt

AZW kwartaalupdate: aantal zzp’ers in zorg en welzijn stijgt

24 februari 2023 • Nieuws

Hoe gaat het met de sector zorg en welzijn? Op 21 februari heeft CBS de statistieken in AZW Statline geüpdatet en informatie over het derde kwartaal van 2022 toegevoegd. Met AZW StatLine krijgen we meer inzicht in de arbeidsmarktcijfers van de sector. Je vindt hier onder andere cijfers over het aantal werkenden, de positie in de werkkring, het aantal banen en werknemers, de deeltijdfactor en mobiliteit. Bekijk alle tabellen op de website van AZW StatLine.

Aantal zelfstandigen zonder personeel gestegen

In de nieuwe gegevens valt op dat het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) binnen zorg en welzijn in 2022 gestegen is met 16 procent in vergelijking met 2021. Binnen werkvelden in Nederland als geheel steeg dit aandeel met (slechts) 9 procent. In de sector zien we verschillen tussen branches in de ontwikkeling van het aantal zzp’ers. Zo is het aantal zzp’ers binnen de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld gestegen, net als in de groepen huisartsen en gezondheidscentra, de verpleging, verzorging en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk. De umc’s, ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg ervoeren minder groei: daar bleef het aantal zzp’ers gelijk. Bekijk de gehele tabel met gegevens op de website van AZW Statline.

Verdiepend onderzoek zzp’ers van start

In het voorjaar van 2023 wordt in het AZW-programma voor het eerst een onderzoek uitgevoerd onder zzp’ers. Hiervoor ontwikkelen we een panel van zzp’ers die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. De uitvraag bij dit panel vindt tegelijkertijd plaats met de werkgevers- en werknemersenquête. Wat zijn de motieven van zzp’ers om als zelfstandige aan de slag te gaan? Wat is hun precieze beroep? Ook besteden we aandacht aan de opleidingsachtergrond en de werkbeleving van zzp’ers om een totaalplaatje te kunnen schetsen. We verwachten de uitkomsten van dit panelonderzoek in het najaar van 2023 te delen.

Mobiliteit en omvang sector

Hoe zit het met de in- en uitstroom in de sector zorg en welzijn? In het derde kwartaal van 2022 nam de instroom met 6 procent toe ten opzichte van 2021 en kwam hiermee uit op 169.000 nieuwe instromers. Aan de andere kant nam de uitstroom in dezelfde periode ook sterker toe. Maar liefst 19 procent meer medewerkers stroomden uit de sector ten opzichte van 2021: een omvang van 157.000 mensen. Hoewel we zagen dat de instroom de uitstroom overtrof, zien we het verschil tussen de twee wel kleiner worden. Uiteindelijk is het aantal werknemers in de sector zorg en welzijn met 1 procent toegenomen in deze periode. Binnen Nederland als geheel steeg het aantal werknemers met 3 procent.

Nieuwsbericht GGZ

Naar aanleiding van de nieuwe cijfers heeft CBS ook een nieuwsbericht geplaatst over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierin gaat CBS in op de blijvend hoge vacaturegraad en de toenemende uitstroom uit de branche. Zo is de vacaturegraad binnen de sector GGZ het hoogst van alle branches binnen zorg en welzijn. Bijna drie kwart van de mensen die op dit moment in de geestelijke gezondheidszorg werkt, is tevreden met hun werk. Check voor alle informatie het artikel van CBS.

Meer data over 2022? Alle AZW arbeidsmarktcijfers worden op AZW Statline gepubliceerd en bijgehouden.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.