AZW Kwartaalupdate: arbeidsmarktcijfers geactualiseerd

AZW Kwartaalupdate: arbeidsmarktcijfers geactualiseerd

20 juni 2022 • Nieuws

De kwartaalupdate voor het vierde kwartaal van 2021 is eind mei 2022 gepubliceerd op AZW Statline. AZW StatLine geeft toegang tot de arbeidsmarktcijfers van de sector Zorg en Welzijn. Je vindt hier cijfers over de werkgelegenheid, de arbeidsmobiliteit, onderwijs, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Veel informatie is ook per branche en per regio beschikbaar. Daarnaast kun je een deel van de cijfers ook benaderen via het AZW Dashboard.

Alle AZW arbeidsmarktcijfers worden op AZW Statline gepubliceerd en geactualiseerd. Daarnaast zijn aanvullende cijfers beschikbaar via het AZW dossier. Nieuw sinds de vorige update zijn:

  • Een tabel over werknemers en arbeidsvolume in de preventieve gezondheidszorg;
  • Een tabel over uitgestroomde werknemers per economische sector en per opleidingsniveau;
  • Tabellen over uitstroom van nieuwe medewerkers;
  • De uitkomsten van de AZW Panels voor werkgevers en werknemers;
  • Tabellen met de belangrijkste uitkomsten van de werknemersenquête 2021 voor de branche Jeugdhulp;
  • Aanvullende cijfers uit het vierde kwartaal van 2021 over de administratieve arbeidsmobiliteit.

Flinke toename ontstane en openstaande vacatures

In de vorige update zijn nieuwe figuren beschikbaar gesteld over het aantal ontstane en openstaande vacatures, en over de vacaturegraad in zorg en welzijn. Als we de deze cijfers voor het eerste kwartaal van 2022 vergelijken met 2021, dan zien we dat er een toename is van 27 procent in het aantal vacatures. In de branche sociaal werk is de stijging van het aantal ontstane vacatures het grootst, namelijk 65 procent, gevolgd door de kinderopvang met 59 procent. Bij de branches geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg is de stijging het kleinst, namelijk 7 procent in beide branches. In totaal zijn in zorg en welzijn 54.100 vacatures ontstaan in het eerste kwartaal van 2022. Het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal van 2022 bedraagt 61.000. Met ruim 59 procent is ook dat een groei ten opzichte van vorig jaar. In de branche sociaal werk is er zelfs sprake van een groei van 139 procent. Op de tweede plaats komt de kinderopvang met een groei van 96 procent gevolgd door de huisartsen en gezondheidscentra, met een groei van 90 procent.

Stijging van 325 in vacaturegraad huisartsen en gezondheidscentra

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers. De meest recente cijfers over de vacaturegraad zijn die van het vierde kwartaal van 2021. Op dat moment was de vacaturegraad in zorg en welzijn 37, een stijging van 48 procent vergeleken met een jaar eerder. De vacaturegraad is met 66 het hoogst in de branche geestelijke gezondheidszorg en met 25 het laagst bij de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg. Opvallend is dat de stijging van de vacaturegraad het grootst is bij de huisartsen en gezondheidscentra. In deze branche is sprake van een stijging van maar liefst 325 procent (van 8 naar 34).

Benieuwd naar de cijfers per branche?

Ga naar AZW StatLine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.