AZW Kwartaalupdate: arbeidsmarktcijfers geactualiseerd

AZW Kwartaalupdate: arbeidsmarktcijfers geactualiseerd

10 maart 2022 • Nieuws

De kwartaalupdate voor het derde kwartaal van 2021 is eind februari 2022 gepubliceerd op AZW Statline. AZW StatLine geeft toegang tot de arbeidsmarktcijfers van de sector Zorg en Welzijn. Je vindt hier cijfers over de werkgelegenheid, de arbeidsmobiliteit, onderwijs, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Veel informatie is ook per branche en per regio beschikbaar. Daarnaast kun je een deel van de cijfers ook benaderen via het AZW dashboard.

Over het AZW dashboard
Het dashboard bevat een grafische weergave van de cijfers. Nieuw sinds de vorige update zijn figuren over aantal openstaande vacatures, vacaturegraad en aandeel vrijwilligers in de bevolking. Sinds de vorige update zijn er nieuwe figuren over:

Werken in de zorg

Op de pagina “Werken in de Zorg” zijn drie figuren geactualiseerd waarin de beleidsindicatoren van het ministerie van VWS zijn opgenomen, namelijk figuren over:

  • Verwacht personeelstekort in 2022 (ABF-prognose)
  • Stageplaatsen (Stagefonds)
  • Toereikende kennis en vaardigheden

Uitgelicht: zorg en welzijn groeit, maar in sommige branches minder hard dan in 2020

In AZW Statline worden per kwartaal de in- en uitstroomcijfers per branche bijgehouden. In deze tabel op AZW Statline staat de totale instroom en uitstroom en het saldo (resultaat van instroom-uitstroom) voor de verschillende branches in het derde kwartaal van 2021. Op het dashboard op AZW Statline staan deze data ook in meerjarig perspectief weergegeven.

Als we deze cijfers voor het derde kwartaal 2021 vergelijken met 2020, dan zien we dat in alle branches de instroom nog steeds hoger is dan de uitstroom. Het saldo is positief en de sector blijft groeien, maar wel minder hard dan in 2020. De branches Huisartsen en gezondheidscentra, Jeugdzorg en Sociaal werk zijn in verhouding tot 2020 wel meer gegroeid in het derde kwartaal van 2021.

Maatwerkverzoeken in het AZW Dossier

Verdiepende tabellen en specifieke verzoeken vanuit VWS, AZW-partners (via het AZW Programmasecretariaat) en Regioplus komen beschikbaar op het AZW Dossier onder ‘Aanvullend statistisch onderzoek’. Sinds de vorige update zijn geen nieuwe tabellen verschenen.

Verdieping in het AZW Dossier

Verdiepende tabellen, rapporten of specifieke verzoeken komen beschikbaar in het AZW Dossier onder ‘Verdieping’. Sinds de laatste kwartaalupdate zijn een aantal bestanden gepubliceerd, namelijk:

  • Kwalificaties: In 2021 is voor het AZW-onderzoeksprogramma een innovatie-onderzoek uitgevoerd met als doel om zicht te krijgen op de aantallen personen werkzaam binnen en buiten de sector zorg en welzijn naar behaalde kwalificaties. Sinds januari is de publicatie online beschikbaar. Het thema ‘kwalificaties’ is voor dit jaar geprioriteerd voor actualisatie en doorontwikkeling.
  • Vacaturestatistiek: Deze tabel bevat cijfers over de ontstane vacatures binnen zorg en welzijn naar beroep en gevraagd opleidingsniveau voor enkele AZW-hoofdbranches. Cijfers zijn beschikbaar van het 1e kwartaal 2018 tot en met het 2e kwartaal 2021.
  • Aandelen administratieve mobiliteit, zorg en welzijn smal en breed, t/m 3e kwartaal 2021: Op verzoek van Technische Commissie AZW brengt het CBS administratieve arbeidsmobiliteit in beeld, omdat in de mobiliteitscijfers soms een plotselinge en niet direct herkenbare stijging of daling geconstateerd werd. Er kan sprake zijn van administratieve mobiliteit bij het afsplitsen, fuseren of opnieuw classificeren van bedrijven en als een werknemers met twee banen van hoofdbaan wisselt. Deze tabel verschijnt sinds 27 augustus 2020 bij elke kwartaalupdate. De huidige tabel is aangevuld met cijfers uit het derde kwartaal van 2021.

De eerstvolgende update van AZW StatLine staat gepland op vrijdag 11 maart 2022.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.