AZW-kwartaalupdate: Arbeidsmarktmotor zorg en welzijn draait op volle toeren

AZW-kwartaalupdate: Arbeidsmarktmotor zorg en welzijn draait op volle toeren

24 mei 2023 • Nieuws

Hoe gaat het met de sector zorg en welzijn? Op 23 mei heeft het CBS de statistieken in AZW StatLine geüpdatet en informatie over het vierde kwartaal van 2022 toegevoegd. En wat blijkt? De arbeidsmarktmotor draait op volle toeren!

De AZW StatLine geeft toegang tot arbeidsmarktcijfers van de sector zorg en welzijn. Je vindt hier onder andere cijfers over de werkgelegenheid, de arbeidsmobiliteit en onderwijs. Ben jij benieuwd naar de cijfers voor jouw branche? Bekijk de recente tabellen op de website van AZW StatLine.

Ontwikkeling aantal werknemers in zorg en welzijn

De instroom van werknemers in zorg en welzijn nam in 2022 voor het zesde jaar op rij toe. In het vierde kwartaal van 2022 kwamen er 174.780 nieuwe mensen werken in de sector, het hoogste aantal sinds 2010. In de werknemersenquête is uitgevraagd waarom werknemers ervoor kiezen om bij een (nieuwe) werkgever te gaan werken. Werknemers noemden als redenen: een betere werkinhoud (34%), een betere werk-privébalans (27%) en betere arbeidsvoorwaarden (25%). Deze cijfers over werkbeleving zijn op 23 mei gepubliceerd op AZW StatLine.

Onlangs publiceerde AZW nieuwe infographics met de belangrijkste uitkomsten van de werknemers- en werkgeversenquête. Benieuwd hoe werknemers en werkgevers werken in de sector zorg en welzijn ervaren? Bekijk de infographics per branche.

Figuur 1. Reden om bij huidige werkgever in zorg en welzijn te gaan werken

De instroom in zorg en welzijn opleidingen neemt toe

Het aantal studenten dat een opleiding doet in de richting zorg en welzijn is de laatste jaren toegenomen. Met uitzondering van het laatste jaar, waarin studenten ervoor lijken te kiezen om een jaar later te starten door de herintroductie van het studieleenstelsel aankomend studiejaar. Dat geldt ook voor de instroom in studies die opleiden naar andere sectoren.

Ook kiezen studenten in verhouding vaker voor zorg en welzijn ten opzichte van andere studierichtingen. Het aandeel mbo-studenten dat een zorg- en welzijnsopleiding doet, is in het studiejaar 2022/’23 gestegen naar 36%. Dit betekent dat ongeveer één op de drie mbo-studenten een studie in de richting van zorg en welzijn doet. Ter vergelijking: in de periode van 2010/’11 tot en met 2017/’18 lag dit percentage op 30%. De laatste jaren neemt dit percentage steeds iets toe. Hetzelfde beeld zien we terug bij hbo-studenten. Ook hier neemt het aandeel hbo-studenten in zorg en welzijn toe ten opzichte van het totaal aantal hbo-studenten. In de laatste studiejaren, 2021/’22 en 2022/’23 is dit percentage met 27% het hoogst.

Het aandeel wo-studenten dat een opleiding doet in de richting zorg en welzijn nam licht af, van 22% in de periode van 2010/’11 tot 19% in 2020/’21. In het laatste jaar, 2021/’22 is het weer licht toegenomen (20%).

Meest populaire opleidingen in zorg en welzijn op mbo-, hbo- en wo-niveau

Op mbo-niveau kiezen de meeste studenten voor een opleiding pedagogisch werk, mbo-verpleegkunde en maatschappelijk zorg. Op hbo-niveau kiezen de meeste studenten voor een opleiding tot verpleegkundige, gevolgd door social work en fysiotherapie. Op wo-niveau kiezen de meeste studenten voor de opleidingen psychologie, geneeskunde en pedagogische wetenschappen.

Sector- en studierendement

Het sectorrendement is het aandeel personen dat een diploma heeft behaald en dat op het peilmoment werkzaam is binnen zorg en welzijn. Het sectorrendement in zowel het mbo, het hbo en het wo ligt voor zorg en welzijn hoger dan het totale sectorrendement (alle overige opleidingen). In 2021/’22 ligt het sectorrendement voor mbo bol met diploma zorg en welzijn op 56% (ter vergelijking: 21% totaal mbo bol alle sectoren). Nog een groter contrast zien we bij mbo bbl met diploma. Het sectorrendement van deze groep ligt op 83% (ter vergelijking: 32% totaal mbo bbl alle sectoren). In 2021/’22 ligt het sectorrendement voor hbo zorg en welzijn op 55% (ter vergelijking: 20% totaal hbo alle sectoren). Het sectorrendement onder wo-ers richting zorg en welzijn ligt op 42% (ter vergelijking 10% totaal wo alle sectoren). Het studierendement is het aandeel studenten dat een opleiding start in verhouding tot het aantal studenten dat het diploma haalt. In zowel het mbo, het hbo als het wo ligt het studierendement in zorg-en-welzijnsopleidingen hoger in vergelijking met opleidingen buiten zorg en welzijn. Het verschil is het grootst op wo-niveau (70% bij zorg en welzijn en 60% bij geen zorg en welzijn).

Eerder liet AZW zien dat jonge medewerkers die na hun diplomering aan het werk gaan in de sector zorg en welzijn, duurzaam in de sector blijven werken. Na twee jaar werkt 87% van de nieuwe medewerkers nog in de sector. Bekijk voor meer informatie ook de longread in- en uitstroom zorg en welzijn bekeken vanuit een andere kant.

Nieuwsbericht CBS

Naar aanleiding van de nieuwe cijfers heeft CBS ook een nieuwsbericht geplaatst. Hierin gaat het CBS in op de ontwikkeling van het aantal werknemers in zorg en welzijn, de instroom uitgesplitst naar instroom vanuit opleiding, vanuit zij-instroom en als herintreder, de verhouding studenten in zorg en welzijn ten opzichte van het totaal aantal studenten en het aantal nieuwe studenten en gediplomeerden in zorg en welzijn (2010’/11 t/m 2022’/23).

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.