AZW-kwartaalupdate: De sector zorg en welzijn groeit, maar dit geldt niet voor alle branches

AZW-kwartaalupdate: De sector zorg en welzijn groeit, maar dit geldt niet voor alle branches

28 augustus 2023 • Nieuws

Het aantal banen in de sector zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) groeide tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 met 19.000 naar 1,51 miljoen banen1. De sector vertoont al jaren gestage groei.

Kinderopvang is banenmotor binnen de sector

In onderstaande figuur wordt de ontwikkeling weergegeven van het absolute aantal banen (x 1.000). De sterkste toename in het aantal banen zien we in de kinderopvang (7.200 banen), gevolgd door de branche sociaal werk (4.500 banen). Niet in alle branches is sprake van groei. In de branche gehandicaptenzorg daalde het aantal banen (min 1.700 banen), wat we in mindere mate ook zien in de verpleging, verzorging en thuiszorg (min 1.000 banen). De daling in deze branches zien we nu voor het eerst sinds jaren.

Ontwikkeling aantal banen (x 1.000) in de sector zorg en welzijn (inclusief kinderopvang)

Aantal werknemers stijgt harder

In dezelfde periode groeide de sector zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) met 21.000 werknemers naar 1,45 miljoen[1] (een toename van 1,5 procent). Relatief was de groei in werkgelegenheid het sterkst in de branche sociaal werk (plus 7,9 procent), gevolgd door kinderopvang (plus 6,4 procent) en jeugdzorg (plus 6,1 procent). De werkgelegenheid nam relatief het sterkst af in de gehandicaptenzorg (min 0,7 procent) en in mindere mate ook in de verpleging, verzorging en thuiszorg (min 0,2 procent). De daling in het aantal werknemers in deze branches zien we nu ook voor het eerst sinds jaren.

Deeltijdfactor blijft nagenoeg constant

Binnen de sector zorg en welzijn bleef de deeltijdfactor in dezelfde periode gemiddeld (en afgerond) gelijk op 0,68. Binnen de meeste branches is dit beeld hetzelfde. In enkele branches nam de deeltijdfactor licht toe. Dit geldt voor de branche huisartsen en gezondheidscentra, waar deze steeg van 0,59 naar 0,60 (plus 1,7 procent), de kinderopvang, waar deze steeg van 0,65 naar 0,66 (plus 1,5 procent) en in de gehandicaptenzorg, waar deze steeg van 0,68 naar 0,68 (plus 1,5 procent).

Meer data over 2023? Alle AZW arbeidsmarktcijfers worden op AZW Statline gepubliceerd en bijgehouden.

[1] Hier gerapporteerd wordt het aantal banen en werknemers zonder seizoencorrectie.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.