AZW-kwartaalupdate Q1 2024: Daling ziekteverzuim in de meeste branches in het eerste kwartaal van 2024

AZW-kwartaalupdate Q1 2024: Daling ziekteverzuim in de meeste branches in het eerste kwartaal van 2024

17 juni 2024 • Nieuws

Het ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn is binnen de meeste branches gedaald in het eerste kwartaal van 2024. Als we kijken naar het aantal ontstane en openstaande vacatures zien we een wisselend beeld tussen de branches. De vacaturegraad is het hoogst in de branche geestelijke gezondheidszorg en het laagst in de jeugdzorg.

Op 14 juni heeft het CBS nieuwe vacature- en verzuimcijfers gepubliceerd over het eerste kwartaal van 2024. Bekijk alle nieuwe tabellen op AZW Statline.

Het ziekteverzuim is in de meeste branches gedaald

Er is sprake van een dalend ziekteverzuim in het eerste kwartaal 2024 binnen de meeste branches in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023. Het ziekteverzuim is het hardst gedaald binnen de branche huisartsen en gezondheidscentra (-0,9%-punt) gevolgd door overige zorg en welzijn (-0,7%-punt) en ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg (0,6%-punt). Binnen de universitair medische centra en jeugdzorg is het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2024 gelijk gebleven in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023. In één branche, namelijk de jeugdzorg is het ziekteverzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2024 gestegen met 0,6%-punt. Omdat het ziekteverzuim een seizoenseffect kent (meer verzuim in de winter dan in de zomer) worden cijfers niet vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen in voorgaande jaren.

Figuur 1. Ontwikkeling verzuimpercentage sector en branches

Het verzuim in 2023 is in alle branches lager dan in 2022

Met het verschijnen van de nieuwe cijfers zijn ook de definitieve jaarcijfers van 2023 bekend. In alle branches is sprake van een dalend ziekteverzuimpercentage in 2023 in vergelijking met 2022. Ook hier zien we bij de huisartsen en gezondheidscentra de grootste daling (-1,2%-punt).

Figuur 2. Ontwikkeling jaargemiddeld verzuimpercentage sector en branches 2022 en 2023

Binnen sociaal werk is het aantal ontstane en openstaande vacatures het hardst gestegen

Bij de meeste branches is het aantal ontstane vacatures in Q1 2024 toegenomen ten opzichte van Q1 2023. De grootste percentuele stijging zien we bij sociaal werk (+30%). Bij de huisartsen en gezondheidscentra (-20%), de gehandicaptenzorg (-12%), overige zorg en welzijn (-5%) en ziekenhuizen en medische specialistische zorg (-2%) is sprake van een daling in het aantal ontstane vacatures. Bij de universitaire medische centra is het aantal ontstane vacatures gelijk gebleven in Q1 2024 ten opzichte van Q1 2023.

Figuur 3. Ontstane vacatures eerste kwartaal 2023 en 2024

Bij het aantal openstaande vacatures, dit is het aantal vacatures waar aan het eind van de periode nog geen personeel voor gevonden is, zien we een soortgelijk beeld. Ook daar is er sprake van de grootste percentuele stijging bij sociaal werk (+40%) gevolgd door de geestelijke gezondheidszorg (+26%). De sterkste daling zien we bij de huisartsen en gezondheidscentra (-25%). Hoewel het aantal ontstane vacatures binnen de ziekenhuizen en overige medisch specialistisch zorg procentueel licht gedaald is (-2%), is het aantal openstaande vacatures in Q1 2024 ten opzichte van Q1 2023 gestegen met 3%. Dit betekent dat het lastiger is geworden om personeel te vinden. Een omgekeerd beeld zien we bij de verpleging, verzorging en thuiszorg. Daar is het aantal ontstane vacatures gestegen met 13% in Q1 2024 ten opzichte van Q1 2023. Echter is het aantal openstaande vacatures binnen de branche gedaald met 7%.

Figuur 4. Openstaande vacatures eerste kwartaal 2023 en 2024

De vacaturegraad is het hoogst in de geestelijke gezondheidszorg

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen. Het cijfer geeft uitdrukking aan de krapte op de arbeidsmarkt. De cijfers over de vacaturegraad lopen structureel 1 kwartaal achter op het aantal ontstane vacatures en openstaande vacatures. Het meest recente cijfer is Q4 2023. In de geestelijke gezondheidszorg is de vacaturegraad het hoogst (72), gevolgd door overige zorg en welzijn (51). In de sector zorg en welzijn (breed) ligt de vacaturegraad gemiddeld op 41 openstaande vacatures per 1.000 banen. De vacaturegraad is het laagst binnen de jeugdzorg (22). Vergelijken we Q4 2023 met Q4 2022 dan zien we dat de binnen de meeste branches de vacaturegraad is gedaald, met uitzondering van de geestelijke gezondheidszorg (+26%) en ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg (+19%) en sociaal werk (+2%).

Ontstane vacatures naar beroepsgroep, onderwijsniveau en regio

Er zijn ook nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal ontstane vacatures per beroep, naar onderwijsniveau en naar regio. Benieuwd naar deze cijfers?

Ga naar AZW Statline

Het CBS heeft eveneens een bericht geschreven over de nieuwe cijfers. Bekijk hier het bericht.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.