AZW-kwartaalupdate Q3 2023: Aantal vacatures in zorg en welzijn neemt af

AZW-kwartaalupdate Q3 2023: Aantal vacatures in zorg en welzijn neemt af

8 december 2023 • Nieuws

Op 8 december heeft het CBS nieuwe vacature- en verzuimcijfers gepubliceerd over het derde kwartaal van 2023. Bekijk alle nieuwe tabellen op de website van AZW Statline.

Het aantal ontstane vacatures neemt af

Het aantal ontstane vacatures in de sector zorg en welzijn (figuur 1) neemt af. In het derde kwartaal van 2023 is het aantal ontstane vacatures gedaald met 3.400 ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. Dat is een daling van 6,1%.

Figuur 1: Ontstane vacatures derde kwartaal 2022 t/m derde kwartaal 2023

Als we kijken naar de individuele branches (figuur 2) dan zien we het aantal ontstane vacatures in dezelfde periode in enkele branches daalde, terwijl het aantal in andere branche toenam. Het hardst steeg het aantal ontstane vacatures bij de universitair medische centra (+20%). Daarnaast zien we een stijging bij de branche geestelijke gezondheidszorg (+8%). Bij alle andere branches zien we een daling. De sterkste daling (-29%) zien we terug bij de kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk).

Figuur 2: Ontstane vacatures derde kwartaal 2022 t/m derde kwartaal 2023 naar branche

Ook valt op dat het aantal ontstane vacatures binnen de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen drie kwartalen ongeveer stabiel is gebleven rond de 5.000.

Vacatures in geestelijke gezondheidszorg steeds moeilijker vervulbaar

Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2023 met iets meer dan 3.000 afgenomen ten van hetzelfde kwartaal in 2022. Dit is een daling van 4,6%.

Figuur 3. Openstaande vacatures derde kwartaal 2022 t/m derde kwartaal 2023

Bij de openstaande vacatures bij de branches (figuur 4) valt op dat dit aantal in het derde kwartaal van 2023 in kinderopvang lager ligt (-23%) dan in het derde kwartaal van vorig jaar. In overige zorg en welzijn ligt dit aantal juist 29% hoger dan een jaar geleden.

In de GGZ valt op dat het aantal openstaande vacatures in dezelfde periode binnen deze branche flink is gestegen (10%), terwijl het aantal ontstane vacatures de laatste drie kwartalen ongeveer gelijk bleef. Dit impliceert dat het steeds lastiger wordt om de vacatures in deze branche te vervullen.

Verder zien we dat het aantal openstaande vacatures bij de UMC’s in het derde kwartaal van 2023 17% lager ligt dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit suggereert dat de UMC’s beter lukt om de vacatures te vervullen.

Figuur 4. Openstaande vacatures derde kwartaal 2022 t/m derde kwartaal 2023 naar branche

Vacaturegraad het hoogst in branche overige zorg en welzijn

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen. Het cijfer geeft uitdrukking aan de krapte op de arbeidsmarkt. In figuur 5 zien we dat de vacaturegraad in de sector zorg en welzijn (breed) gemiddeld ligt op 44 openstaande vacatures per 1.000 banen. Met 69 is de vacaturegraad in de branche overige zorg en welzijn het hoogst. Ook in de GGZ is deze hoog (62), wat ook geldt voor kinderopvang (52). De laagste vacaturegraad zien we in de branches ziekenhuizen (29) en jeugdzorg (33).

Figuur 5. Vacaturegraad tweede kwartaal 2023 naar branche

* Het meeste recente cijfer van de vacaturegraad heeft betrekking op het tweede kwartaal van 2023, omdat informatie over het aantal banen altijd een kwartaal later worden gepubliceerd.

Ontstane vacatures naar beroepsgroep, onderwijsniveau en regio

Er zijn ook nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal ontstane vacatures per beroep, naar onderwijsniveau en naar regio. Benieuwd naar deze cijfers? Je kunt ze hier vinden.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.