AZW-kwartaalupdate Q3 2023: Zzp’ers in zorg en welzijn ervaren minder werkdruk en zijn meer tevreden over hun werk

AZW-kwartaalupdate Q3 2023: Zzp’ers in zorg en welzijn ervaren minder werkdruk en zijn meer tevreden over hun werk

22 november 2023 • Nieuws

Op 21 november zijn nieuwe gegevens op AZW statline geplaatst. Voor het eerst worden cijfers getoond over zzp’ers die actief zijn in de sector op basis van een uitgebreide enquête onder 2.700 zzp’ers in de sector. Een aantal zaken vallen ons op in de uitkomsten.

Zzp’ers ervaren een minder hoge werkdruk

Een opvallend verschil tussen de zzp’ers en werknemers binnen alle branches zien we bij de ervaren werkdruk. 27% van de zpp’ers vindt de werkdruk (veel) te hoog, tegenover 46% van de werknemers in de sector zorg en welzijn. Binnen de gehandicaptenzorg is dit verschil het grootst. Daar geeft 10% van de zpp’ers aan dat zij de werkdruk (veel) te hoog vinden, tegenover 51% van de werknemers.

Aandeel werknemers en zzp’ers dat de werkdruk beoordeelt als (veel) te hoog (Bron: werknemers- en zzp-enquête, 2023)

*Zie voor branche-cijfers de tabellen in AZW-statline.

Zzp’ers zijn meer tevreden over hun werk dan werknemers

Een ander opvallend verschil zien we in de tevredenheid over het werk. In alle branches geeft een groter aandeel van de zzp’ers aan dat zij alles bij elkaar genomen (zeer) tevreden zijn over hun werk dan werknemers. Het grootste verschil zien we ook hier in de gehandicaptenzorg. Daar geeft 91% van de zzp’ers aan (zeer) tevreden te zijn met het werk, tegenover 69% van de werknemers. In de jeugdzorg scoren zzp’ers het hoogste op tevredenheid (94%).

Aandeel werknemers en zzp’ers dat (zeer) tevreden is over hun werk (Bron: werknemers- en zzp-enquête, 2023)

* Zie voor branche-cijfers de tabellen in AZW-statline.

Meer weten? Kom naar de Clubhuisbijeenkomst over zzp’ers op 7 december

In mei en juni 2023 is voor de eerste keer een enquête gehouden onder zelfstandigen zonder personeel (zzp) in de sector zorg en welzijn. De Clubhuisbijeenkomst van 7 december (vanaf 13.30) staat volledig in het teken van deze nieuwe zzp-paneldata!

Centraal staan de verschillen én overeenkomsten tussen de werkbeleving van zpp’ers en werknemers in loondienst. We presenteren de uitkomsten en bespreken de opvallende resultaten. Er is volop ruimte voor interactie en discussie, dus aarzel niet en meld je aan!

Meld je aan

Meer data over 2023?

Alle AZW arbeidsmarktcijfers worden op AZW Statline gepubliceerd en bijgehouden. Op 21 november heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over het tweede kwartaal van 2023.

Het CBS heeft op basis van de verschenen zzp-paneldata ook twee nieuwsberichten geschreven:

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.