AZW-kwartaalupdate Q4 2023: Het verzuim in 2023 is gedaald en de vacaturegraad binnen de geestelijke gezondheidszorg is veruit het hoogst

AZW-kwartaalupdate Q4 2023: Het verzuim in 2023 is gedaald en de vacaturegraad binnen de geestelijke gezondheidszorg is veruit het hoogst

11 maart 2024 • Nieuws

Het verzuim in de sector zorg en welzijn is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit nieuwe vacature- en verzuimcijfers van het CBS. Als we kijken naar het aantal ontstane en openstaande vacatures zien we een wisselend beeld tussen de branches. De vacaturegraad is veruit het hoogst in de branche geestelijke gezondheidszorg en het laagst in de jeugdzorg.

Op 8 februari heeft het CBS nieuwe vacature- en verzuimcijfers gepubliceerd over het vierde kwartaal van 2023. Daarnaast zijn ook de (voorlopige) jaarcijfers over 2023 bekend. Bekijk alle nieuwe tabellen op AZW StatLine.

In alle branches is sprake van een dalend verzuim

De ziekteverzuimpercentages in alle branches zijn in 2023 gedaald ten opzichte van 2022. De sterkste daling zien we bij de huisartsen en gezondheidscentra. Daar daalde het verzuim met 1,2%-punt van 7,9% in 2022 naar 6,7% in 2023. In de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg is het verzuim met 0,7%-punt gedaald van 7% in 2022 naar 6,3% in 2023. Bij een aantal branches is het verschil minimaal (0,1%-punt) (figuur 1).

Figuur 1: Ziekteverzuimpercentage 2022-2023

Ziekteverzuim over de laatste zes kwartalen

In figuur 2 zien we de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage over de laatste zes kwartalen. Het ziekteverzuimpercentage mag je alleen vergelijken met dezelfde kwartalen, omdat er sprake is van seizoensinvloeden. Ook hier zien we dat het ziekteverzuimpercentage bij de huisartsen en gezondheidscentra het hardst is gedaald van 7,9% in Q4 2022 naar 6,3% in Q4 2023 (-1,6%-punt). Bij alle andere branches is de afname veel kleiner, tussen de -0,1%-punt en -0,3%-punt. In de Verpleging en Verzorging is het ziekteverzuimpercentage in Q4 2023 gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder (9,4%).

Figuur 2: Ziekteverzuimpercentage 2022 Q3 t/m 2023 Q4

Ontstane en openstaande vacatures: wisselend beeld tussen de branches

Bij de meeste branches is het aantal ontstane vacatures in Q4 2023 toegenomen ten opzichte van Q4 2022. De grootste stijging zien we bij de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg (+1250) en bij de geestelijke gezondheidszorg (+1100). Bij de gehandicaptenzorg en de kinderopvang (inclusief peuterspeelzaalwerk) is sprake van een daling van het aantal ontstane vacatures (respectievelijk -900 en -400). Bij sociaal werk en de huisartsen en gezondheidscentra is het aantal ontstane vacatures gelijk gebleven in Q4 2023 ten opzichte van Q4 2022.

Figuur 3: Ontstane vacatures 2022 Q4 en 2023 Q4

* Het aantal ontstane vacatures = het aantal vacatures die tijdens de verslagperiode zijn ontstaan.

Vergelijken we het aantal openstaande vacatures in het Q4 2023 met Q4 2022 dan zien we dat binnen de geestelijke gezondheidszorg het aantal openstaande vacatures flink is gestegen (+31%), gevolgd door de ziekenhuizen en medisch specialistische zorg (+16%). De sterkste daling zien we terug bij de universitair medische centra (-23%), gevolgd door de jeugdzorg en de kinderopvang (inclusief peuterspeelzaal) (beide -20%). Dit impliceert dat een aantal branches er beter in slagen dan andere branches om personeel te vinden op vacatures.

Figuur 4: Openstaande vacatures

* Het aantal openstaande vacatures = het aantal vacatures waar aan het eind van de periode nog geen personeel voor gevonden is.

Vacaturegraad het hoogst in de geestelijke gezondheidszorg

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen. Het cijfer geeft uitdrukking aan de krapte op de arbeidsmarkt. In figuur 5 zien we de ontwikkeling van de vacaturegraad van Q2 2022 t/m Q3 2023. In de geestelijke gezondheidszorg is de vacaturegraad het hoogst (69), gevolgd door overige zorg en welzijn (63). In de sector zorg en welzijn (breed) ligt de vacaturegraad gemiddeld op 43 openstaande vacatures per 1.000 banen. De vacaturegraad is het laagst binnen de jeugdzorg (23). Vergelijken we Q3 2023 met Q3 2022 dan zien we dat de binnen de meeste branches de vacaturegraad is gedaald, met uitzondering van overige zorg en welzijn (+26%), geestelijke gezondheidszorg (+6%) en sociaal werk (+4%). De grootste daling zien we bij de kinderopvang incl. peuterspeelzaalwerk (-27%).

Figuur 5: Ontwikkeling in vacaturegraad

* Het meeste recente cijfer van de vacaturegraad heeft betrekking op het derde kwartaal van 2023, omdat informatie over het aantal banen altijd een kwartaal later worden gepubliceerd.

Ontstane vacatures naar beroepsgroep, onderwijsniveau en regio

Er zijn ook nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal ontstane vacatures per beroep, naar onderwijsniveau en naar regio. Benieuwd naar deze cijfers?

Ga naar AZW StatLine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.