AZW-kwartaalupdate Q3 2023: Sector zorg en welzijn in derde kwartaal 2023 opnieuw gegroeid

AZW-kwartaalupdate Q3 2023: Sector zorg en welzijn in derde kwartaal 2023 opnieuw gegroeid

22 februari 2024 • Nieuws

Op 20 februari heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over de werkgelegenheid en de mobiliteit over het derde kwartaal van 2023. Bekijk alle nieuwe tabellen op de website van AZW Statline.

Ontwikkeling in- en uitstroom

In het derde kwartaal van 2023 zijn 172.160 mensen in de sector zorg en welzijn komen werken en hebben 151.510 mensen de sector verlaten. Dit betekent dat er naar saldo 20.650 extra medewerkers zijn aangetrokken. Kijken we verder naar de afzonderlijke branches dan zien we dat het saldo nieuwe medewerkers het hoogst is binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg (+8.120). Binnen deze branche werken ook de meeste mensen. In de kinderopvang (inclusief peuterspeelzaalwerk) zijn in het derde kwartaal 4.980 nieuwe medewerkers bijgekomen. Binnen de jeugdzorg zijn daarentegen meer mensen uitgestroomd dan ingestroomd (-340).

Het valt op dat de meeste nieuwe medewerkers binnen zorg en welzijn jonger dan 25 jaar zijn. Van de 43.780 nieuwe instromers zijn 37.090 (84%) jonger dan 25 jaar. In de groep van 55 jaar of ouder zien we juist dat de uitstroom (38.980) groter is dan de instroom (15.850).

Werknemers met een baan in zorg en welzijn

Vergelijken we het derde kwartaal van 2023 met het derde kwartaal van 2022, dan valt op dat er binnen een aantal branches sprake is van een groeiend aantal medewerkers en in andere branches juist een dalend aantal medewerkers. Het aantal medewerkers in de kinderopvang is het meest toegenomen (+6.100), gevolgd door de geestelijke gezondheidszorg (+3.900) en de ziekenhuizen en overige medische specialistische zorg en sociaal werk (beide +3.800). Het aantal medewerkers in de universitaire medische centra daalde met 1.700. Een vergelijkbare daling was te zien in de gehandicaptenzorg, waar het aantal werknemers met 1.300 verminderde.

Deeltijdfactor binnen de branches blijft stabiel

De deeltijdfactor binnen de branches blijft stabiel over de jaren heen. Binnen de universitair medische centra is de deeltijdfactor het hoogst, namelijk 0,81. Binnen de branches verpleging, verzorging en thuiszorg en de huisartsen en gezondheidscentra is de deeltijdfactor het laagst, namelijk 0,60.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.