AZW-kwartaalupdate: vacaturegraad in meeste branches hoogste niveau ooit

AZW-kwartaalupdate: vacaturegraad in meeste branches hoogste niveau ooit

14 maart 2023 • Nieuws

Hoe gaat het met de sector zorg en welzijn? Op 10 maart heeft het CBS nieuwe cijfers over vacatures en ziekteverzuimcijfers gepubliceerd over het vierde kwartaal van 2022. Met AZW Statline krijgen we meer inzicht in de arbeidsmarktcijfers van de sector. Bekijk alle nieuwe tabellen op de website van AZW Statline.

Sinds 2018 meet het CBS de vacaturegraad in zorg en welzijn. Dit is het aantal openstaande vacatures per 1000 banen van werknemers. Bij 6 van de 10 branches bereikte de vacaturegraad in het derde kwartaal van 2022 het hoogste niveau. De piek is mogelijk voorlopig voorbij, want het aantal ontstane vacatures in het vierde kwartaal van 2022 is afgenomen. Wat valt nog meer op?

Hoogste vacaturegraad binnen de geestelijke gezondheidszorg

In het vierde kwartaal van 2022 was de vacaturegraad in de hele sector zorg en welzijn met 45 iets hoger dan in het voorgaande kwartaal (44). De vacaturegraad was het hoogst in de branches geestelijke gezondheidszorg (65), kinderopvang (56) en sociaal werk (55). Binnen de jeugdzorg was de vacaturegraad het laagst (25). Verder valt op dat de vacaturegraad sterk is gestegen bij de huisartsen en gezondheidscentra (+10), universitair medische centra (+5) en de gehandicaptenzorg (+4). De vacaturegraad daalde daarentegen bij overige zorg en welzijn (-8) en in jeugdzorg (-3). Bekijk de gehele tabel met gegevens op de website van AZW Statline.

Ontstane en openstaande vacatures

Met de publicatie van de nieuwe cijfers over het vierde kwartaal van 2022 zijn ook de voorlopige jaarcijfers voor heel 2022 berekend. Het aantal ontstane vacatures in het vierde kwartaal van 2022 voor alle branches bedraagt 48.950. In 2022 zijn er in totaal 215.000 vacatures ontstaan in zorg en welzijn inclusief kinderopvang en peuterspeelzalen. In het hele jaar 2022 stonden 7.850 meer vacatures open dan in 2021.

Opvallend is dat het aantal ontstane vacatures in branches in het vierde kwartaal van 2022 is afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal. De sterkste daling zien we terug bij de kinderopvang en de verpleging, verzorging en thuiszorg. In vergelijking met andere branches is het aantal openstaande vacatures binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg met 29 procent het hardst gedaald.

Ontstane vacatures per beroepsgroep en provincie

De meeste vacatures in het vierde kwartaal van 2022 zijn ontstaan op mbo-niveau (54 procent), gevolgd door vacatures op hbo-niveau (25 procent). Ditzelfde beeld geldt voor heel 2022. In de tabel over de ontstane vacatures per beroepsgroep valt op dat de meeste vacatures zijn ontstaan voor artsen, therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen (6800), gevolgd door verzorgenden (6050). Kijken we naar het aantal ontstane vacatures verdeeld over het land, dan valt op dat 46 procent van alle ontstane vacatures uit West-Nederland komt. Op provinciaal niveau ligt het aantal ontstane vacatures het hoogst in Zuid-Holland (17 procent), Noord-Holland (16 procent) en Noord-Brabant (15 procent).

Ziekteverzuim opnieuw hoger

Naast vacaturecijfers heeft het CBS ook nieuwe ziekteverzuimpercentages van werknemers in zorg en welzijn gepubliceerd. In de meeste bedrijfstakken lag het verzuim in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan een jaar eerder, schrijft het CBS in een nieuwsbericht. In de gezondheids- en welzijnsbranche is het verzuim net als in voorgaande kwartalen met 8 procent het hoogst. Binnen de zorg is het verzuimpercentage het hoogst in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg (9,3 procent). Ook in de gehandicaptenzorg (8,5 procent) en kinderopvang (8,3 procent) was het verzuim hoger dan gemiddeld.

Wanneer we de cijfers van 2022 vergelijken met het jaar ervoor, valt op dat binnen de sector zorg en welzijn het verzuim in 2022 1,1 procent hoger lag dan het jaar ervoor. Dat is 0,4 procent meer dan het verzuim in alle sectoren in Nederland. Vooral in de branche huisartsen en gezondheidscentra steeg het verzuim met 2,2 procent in 2022 sterk. In de jeugdzorg zien we met 0,9 procent de kleinste verzuimtoename in de sector.

Meer data over 2022? Alle AZW arbeidsmarktcijfers worden op AZW Statline gepubliceerd en bijgehouden.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.