AZW onderzoek naar de arbeidsmarkt zorg en welzijn in 2032 –  toekomstscenario’s en hun impact

AZW onderzoek naar de arbeidsmarkt zorg en welzijn in 2032 –  toekomstscenario’s en hun impact

5 december 2023 • Nieuws

Het arbeidsmarkttekort in de sector zorg en welzijn is een grote uitdaging. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zal bij ongewijzigd beleid over 40 jaar één op de drie mensen in de zorg moeten werken. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) gaat uit van een plafond van één op de zes werkenden in zorg en welzijn. Een eenvoudige oplossing is er niet. Welke toekomstscenario’s zijn voorstelbaar? In opdracht van het AZW-programma doet onderzoeks- en adviesbureau Rebel onderzoek naar voorstelbare scenario’s en hun impact op het arbeidsmarkttekort in zorg en welzijn. Het is een scenarioanalyse én observatie: wat gebeurt er als we dit doen?

Dwarsdenkers gezocht: hoe ziet de arbeidsmarkt er over tien jaar uit?

Werk jij in de sector zorg en welzijn? Dan hebben we jouw blik, kennis en ervaring nodig om tot realistische scenario’s te komen. Daarom organiseren we in januari 2024 twee interactieve sessies waarin we je vragen om kritisch mee te denken over hoe de wereld er in 2032 uitziet en te schieten op onze aannames.

Tijdens deze interactieve sessies presenteert Rebel acht concept toekomstscenario’s. En aan jou om ze te fileren. Zijn de scenario’s realistisch? Overschatten we de effecten? Hebben we genoeg oog voor wat het betekent voor professionals op de werkvloer? Met jouw hulp stellen we toekomstbeelden vast waarmee bestuurders en beleidsmakers betere beslissingen kunnen nemen. Over jouw en onze toekomst.

Ben jij een dwarsdenker en werkzaam in de sector zorg en welzijn? Meld je dan aan voor de sessie op 18 januari 2024 van 18.30 – 21.00 in Rotterdam of 31 januari 2024 van 15.00 tot 17.30 in Utrecht.

Meld je aan

Acht toekomstscenario’s en hun effect op de arbeidsmarkt – aanpak

Onderzoeksfase 1

In de eerste fase voerde Rebel deskresearch en interviews uit met experts in heel Nederland. Op basis hiervan is een beschrijving gemaakt van zeven voorstelbare scenario’s. Tijdens de AZW Clubhuisbijeenkomst van 31 oktober 2023 zijn deze toekomstscenario’s besproken. Naar aanleiding van reflecties van deelnemers is daar nog een achtste scenario aan toegevoegd.

Onderzoeksfase 2

In de tweede fase analyseert Rebel de acht definitieve scenario’s en onderzoekt hoe de wereld in 2032 verandert voor zorg- en welzijnsgebruikers en professionals. De effecten op de zorgvraag, arbeidsproductiviteit en andere relevante aspecten zoals ziekteverzuim en in- en uitstroom uit de sector worden onderzocht. Professionals uit de sector zorg en welzijn worden gevraagd om vanuit hun eigen expertise kritisch naar de scenario’s te kijken. Hun input wordt gebruikt om aannames te controleren, eventuele over het hoofd geziene effecten te identificeren en risico’s of randvoorwaarden te benoemen. De scenario’s worden op basis hiervan aangescherpt.

Over AZW

Het AZW-programma biedt betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn en helpt beslissers en beleidsmakers de juiste beslissingen te nemen.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.