Nieuwe cijfers: verzuim in zorg en welzijn

Nieuwe cijfers: verzuim in zorg en welzijn

14 december 2021 • Nieuws

Het ziekteverzuimpercentage in de sector zorg en welzijn neemt niet alleen al jarenlang toe, het is ook al tien jaar lang structureel hoger dan in andere sectoren in Nederland. Onder andere de leeftijd van medewerkers, grootte van de organisatie en de werktevredenheid hebben invloed op het verzuim. Dat blijkt uit onderzoek van het AZW.

Op basis van kerncijfers van AZW StatLine, NEA en UWV, geeft het onderzoek inzicht in verzuim binnen de sector zorg en welzijn. Hiermee reikt het AZW handvatten aan voor de aanpak van verzuim. Wat valt op?

Verzuim door oude en jonge medewerkers

Hoewel het ziekteverzuimpercentage het hoogst is bij oudere werknemers, is het aandeel medewerkers dat verzuimt in deze groep juist het laagst. Langdurig verzuim kan te maken hebben met chronische gezondheidsklachten die (mede) worden veroorzaakt door het werk. Organisaties zouden daarom meer aandacht kunnen besteden aan de oorzaken en het voorkomen van langdurig verzuim bij ouderen.

Hetzelfde advies geldt voor organisaties met jonge medewerkers. Medewerkers in de leeftijd van 25 tot 35 jaar melden zich gemiddeld het vaakst ziek. Voor organisaties is het van belang om aandacht te schenken aan de oorzaak van de hoge verzuimfrequentie bij jonge mensen.

Werkbeleving en verzuim

Tevreden medewerkers verzuimen de helft minder dan ontevreden medewerkers. Vooral het werkklimaat speelt hierbij een belangrijke rol. Hoewel pesten en intimidatie op de werkvloer gemiddeld niet vaak voorkomen, heeft het wel invloed op het verzuim van medewerkers. Ook medewerkers die moeite hebben om te voldoen aan de fysieke en psychische eisen van het werk verzuimen aanzienlijk meer. Het loont daarom voor organisaties om te investeren in de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden.

Verder lezen?

Lees het artikel Verzuim in zorg en welzijn voor een concreet beeld over verzuim binnen zorg en welzijn of ga direct naar de inzichtelijke infographics over verzuim per branche.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.