Nieuwe prognoses beschikbaar: het arbeidsmarkttekort loopt verder op

Nieuwe prognoses beschikbaar: het arbeidsmarkttekort loopt verder op

22 december 2023 • Nieuws

Per 21 december zijn nieuwe prognoses beschikbaar voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn. De nieuwe prognoses die door ABF-research zijn gemaakt in opdracht van het AZW-programma zijn te vinden op prognosemodelzw.nl. De prognoseperiode loopt tot en met 2033.

Arbeidsmarkttekort loopt verder op de komende 10 jaar

In figuur 1 zien we de ontwikkeling van het arbeidsmarkttekort voor 2024, 2028 en 2033 onder het Scenario NieuwBeleid. In dit scenario, wat centraal staat bij de nieuwe prognoses wordt een deel van het beleid meegenomen uit belangrijke akkoorden zoals IZA, WOZO en GALA. Ook wordt hierin meegenomen dat per 2027 kinderopvang bijna gratis wordt.

Figuur 1. Ontwikkeling arbeidsmarkttekort sector zorg en welzijn (exclusief en inclusief kinderopvang en peuterspeelzalen) scenario NieuwBeleid

We zien dat het arbeidsmarkttekort in de sector zorg en welzijn (exclusief kinderopvang) naar verwachting oploopt van ongeveer 55.000 personen in 2024 naar circa 190.000 personen in 2033. We zien ook dat het arbeidsmarkttekort aanzienlijk hoger is wanneer we ook de tekorten in de kinderopvang meetellen. Het arbeidsmarkttekort loopt dan met nog eens 42 duizend personen op naar bijna 232.000 personen in 2032.

In tabel 1 wordt het arbeidstekort getoond per branche. Hierin wordt naast het scenario NieuwBeleid ook het referentiescenario getoond, waarin geen akkoorden zijn meegenomen. In alle branches loopt het arbeidsmarkttekort op gedurende de prognoseperiode. Als we de branche kinderopvang buiten beschouwing laten dan is het tekort in 2033 in het scenario NieuwBeleid naar verwachting iets kleiner dan in het referentiescenario (5.100).

In tabel 1 zien we dat de branche verpleeghuiszorg en thuiszorg het grootste tekort heeft van alle branches (79.300 medewerkers). De branche kinderopvang komt op de tweede plaats en kampt in 2033 naar verwachting met een tekort van 41.900 medewerkers.

Tekorten in nieuwe prognoses verder toegenomen

Verder valt op dat het arbeidsmarkttekort in de nieuwe prognoses groter is dan in de editie van 2022. In de editie van 2022 liep de prognoseperiode tot en met 2032. In figuur 2 vergelijken we de uitkomsten van de editie van vorig jaar met de nieuwe editie, beiden onder het scenario NieuwBeleid. We tonen dit voor twee jaren naast elkaar: 2027 en het 2032. We zien dat het verschil tussen de twee edities in 2027 nog niet heel groot is (ruim 5.000), maar het verschil loopt op naar ruim 39.000 in 2032.

Wil je meer weten over de arbeidsmarktprognoses, kijk dan op prognosemodelzw.nl. Hier kun je alle informatie vinden over de nieuwe prognoses voor de sector zorg en welzijn en voor jouw branche. Begin 2024 verschijnt ook een serie factsheets over de nieuwe prognoses.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.