Sociaal werk als aanvulling op zorgaanbod: ‘We zijn er voor elke vraag, en voor iedereen’

Sociaal werk als aanvulling op zorgaanbod: ‘We zijn er voor elke vraag, en voor iedereen’

13 april 2022 • Nieuws

Welzijnswerk biedt de beste kans om het personeelstekort in de zorg tegen te gaan. Dat stelden onderzoekers van DSP-groep onlangs. Als maatschappij inzetten op welzijnswerk zou de meeste voordelen bieden vanwege de preventieve werking die daaruit voorkomt. Linda Edelenbos is sociaal werker vanuit het Servicepunt XL in de Haagse wijk Loosduinen: ‘Als sociaal werker ken je het brede pakket aan ondersteuningsmogelijkheden, zo kan ik maatwerk bieden en mensen de weg wijzen naar passende hulp’.

Het Servicepunt XL staat middenin de wijk en iedereen kan binnenlopen voor vragen over werk, inkomen, zorg, participatie en welzijn. Ook worden mensen doorverwezen naar het Servicepunt via verwijzers zoals de huisarts, de thuiszorg, de wijkagent of het Wmo-loket van de gemeente. Het Servicepunt zet vaak de hulp van vrijwilligers in, en die zijn helaas schaars. ‘Het vrijwilligersaanbod is beperkt. We proberen daarom mensen zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen, om zo elkaar te helpen.’

Breed pakket aan ondersteuningsmogelijkheden

Edelenbos houdt zich als sociaal werker bezig met het ‘algehele welbevinden’ van mensen. ‘Het sociaal werk is er voor allerlei vragen waar mensen mee zitten. We zijn aanvullend op het zorgaanbod dat is gericht op lichamelijk en geestelijk welzijn.’

‘Bij iedereen die met een verzoek bij ons binnenkomt, doe ik een brede uitvraag op alle leefdomeinen zoals gezondheid, sociale relaties, wonen en de financiële situatie. Hoe gaat het op dit vlak? Heb je hier iets in nodig? Vervolgens kijken we met deze informatie in ons achterhoofd, hoe we iemand het beste kunnen helpen. De oplossing kan heel praktisch zijn. Dan verwijzen we iemand door naar het juiste loket. En soms is er een vraag achter de vraag. Als sociaal werker ken je het brede pakket aan ondersteuningsmogelijkheden, zo kan ik maatwerk bieden en mensen de weg wijzen naar passende hulp.’

Zorg voor ouderen

Edelenbos heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en heeft als aandachtsgebied ouderen. De rijke levenservaring van ouderen trok haar aan en was de reden dat ze zich in deze doelgroep heeft gespecialiseerd. ‘In mijn werk ben ik vooral bezig om de thuissituatie van ouderen zo lang mogelijk prettig te houden’, zegt Edelenbos.

‘Iemand komt bij ons terecht door een vraag over een rollator, maar door een brede uitvraag merk je dat er randvoorwaarden voor prettig thuis wonen missen. Eenzaamheid is bijvoorbeeld een groot thema onder deze doelgroep. Daar proberen wij een oplossing voor te vinden, passend bij de behoefte van die oudere. De een is al geholpen met een wekelijks huisbezoek door een vrijwilliger, de ander wil meer een inloop met gezellige activiteiten.’

Netwerk ‘Beter Thuis Loosduinen’

Edelenbos merkt dat steeds meer zorgprofessionals inzien dat juist bij kwetsbare doelgroepen de oorzaak van lichamelijke problematiek niet medisch hoeft te zijn. Daarom is in de wijk het netwerk ‘Beter Thuis Loosduinen’ gestart, met als doel de kwetsbare burgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

‘In het netwerk werken wij nauw samen met huisartsen, casemanagers dementie, fysiotherapeuten en andere zorgdisciplines. Ook wijkbewoners die zorg ontvangen worden betrokken bij het netwerk. Het netwerk is gestart om welzijn meer te betrekken bij het zorgveld. We weten elkaar goed te vinden, verwijzen makkelijk door en passende ondersteuning is sneller gevonden. Ook komen we als netwerk een aantal keer per jaar samen. We bespreken dan hoe we wijkbewoners, en elkaar, kunnen helpen rondom actuele thema’s.’

Meer informatie

Dit interview is afkomstig uit het onderzoeksartikel ‘Kansen voor anders werken’ dat in opdracht van AZW is opgesteld door DSP-groep. In het artikel bespreken onderzoekers de kansen voor het verschuiven van werk tussen het medisch en sociaal domein.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.