Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website azwinfo.nl. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, zoals welke gegevens we verzamelen en hoe we hier mee omgaan.

Over deze website

De informatie op deze website komt vanuit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In dit programma werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS samen om partijen in de sectoren Zorg en WJK betrouwbare informatie te bieden over de arbeidsmarkt.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites je kiest te gebruiken. Zo verwerken wij jouw e-mailadres alleen wanneer je jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief, of het contactformulier invult.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • e-mailadres;
 • informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier;
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites;

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • Om jouw aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, post of telefoon.
 • Om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door je bestelde producten, of aangevraagde diensten, geven wij de door je verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (met een verwerkersovereenkomst) o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens (art 21 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou AZW verwerkt, kunt je een schriftelijk inzageverzoek doen. AZW behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.
Als blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt jouw verzoeken sturen naar info@azwinfo.nl of per post:
FCB
t.a.v. AZW Programma
Kon. Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Om misbruik te voorkomen vragen wij jou, bij een verzoek tot inzage, je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt bij eventuele vragen of klachten een mail sturen naar info@awzinfo.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.