Longread: Wendbaar opleiden voor de toekomst

Onder welke omstandigheden is de uitwisseling tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt optimaal? Hoogleraar Marc van der Meer en Hans Timmerman gaan hier in de longread ‘Wendbaar opleiden voor de toekomst’ dieper op in. Ze blikken ook terug op recente beleidsadviezen en schrijven over beroepsontwikkeling, de levensloop van werkenden en de belangrijkste opleidingsroutes. Tot slot geven ze praktische voorbeelden en sluiten af met vijf aanbevelingen.

Ontwikkeling van (aankomende) beroepskrachten

In het artikel bespreken hoogleraar Marc van der Meer en Hans Timmerman de opleiding en ontwikkeling van (aankomend) beroepskrachten in de sectoren zorg, welzijn en kinderopvang. Ze bezien de wisselwerking tussen werkveld en beroepsopleidingen op de werkvloer, op organisatieniveau, in de regio en op landelijke schaal.

Zorg en welzijn: grootste arbeidsmarkt van Nederland

De arbeidsmarkt in de zorg en welzijn is de grootste van Nederland, met uiteenlopende specialisaties in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), huisartsenzorg, jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang. De sector staat voor grote uitdagingen. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen is de komende jaren verdere groei van de werkgelegenheid nodig.

Uitstroom personeel neemt toe

Mede door vergrijzing neemt de uitstroom van personeel gelijktijdig toe. Er is dus behoefte aan een vergroting van de instroom en meer rendement van de beroepsopleidingen. Voor werkenden zijn er verschillende mogelijkheden voor om- en bijscholing.

Opleidingsstelsel en arbeidsmarkt moeten wendbaar zijn

Om meer evenwicht te bereiken in de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met een beroepsuitoefening die state of art is, moeten het opleidingsstelsel en de arbeidsmarkt voldoende wendbaar zijn.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.