Een ogenblik geduld a.u.b.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed semper sem, sit amet volutpat nunc. Nunc pellentesque diam eget ex congue, vel egestas massa mattis.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  AZW Nieuwsflits oktober 2019 – update en highlights AZW Statline en arbeidsmarkt

  In deze Nieuwsflits wordt een kort overzicht gegeven van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (data) en wordt een overzicht gegeven van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd.
 • -

  AZW rapport 'De arbeidsmarkt van het sociaal domein'

  In opdracht van het AZW programma heeft Regioplan, samen met Cebeon, onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein.
 • -

  Resultaten werkgevers- en werknemerspanels 2019 Zorg en Welzijn

  CBS voert voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) metingen uit bij werkgevers en werknemers over de arbeidsmarkt, scholing, vaardigheden en gezond en veilig werken.
 • -

  Kennisdelingsbijeenkomst aan slag met AZW!

  Maandag 23 september 2019, Utrecht

  Ruim 50 onderzoekers, bestuurders, beleidsadviseurs en projectleiders waren maandag  23 september aanwezig bij de kennisdelingsbijeenkomst aan de slag met AZW in Utrecht

 • -

  Impressie bijeenkomst opleiden en ontwikkelen in Zorg en Welzijn – 24 juni 2019

  Opleiden en ontwikkelen is een actueel thema binnen de sectoren Zorg en WJK (Welzijn, Jeugd en Kinderopvang). Ook door de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt. Op 24 juni 2019 vond een bijeenkomst hierover plaats.
 • -

  AZW Nieuwsflits – update en highlights AZW Statline en arbeidsmarktonderzoek

  De AZW Nieuwsflits verschijnt per juni 2019 ieder kwartaal.
 • -

  AZW Actueel 2018 beschikbaar

  AZW Actueel geeft gedurende het jaar inzicht in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Zorg en WJK.

 • -

  Nieuwe landelijke data beschikbaar

  Er zijn nieuwe kwartaalcijfers over de werkgelegenheid t/m Q1 2018 beschikbaar. Ook zijn de jaarcijfers op de website geüpdatet en aangevuld met het meest recente jaar, 2017.

 • -

  AZW Actueel 3-2017 en Regionaal tabellenboek 2017 beschikbaar

  AZW Actueel 3-2017 en Regionaal tabellenboek 2017 beschikbaar.

 • -

  Nieuw landelijke en regionale data beschikbaar

  Er zijn nieuwe kwartaalcijfers over de werkgelegenheid t/m Q3 2017 beschikbaar. Ook zijn er gegevens over het aantal werknemers en fte naar functie en kwalificatie 2016 geplaatst.

 • -

  Wijzigingen

  Er is een aanpassing geweest aan de historische reeks.

 • -

  Kwartaaldata tot en met Q2 2017 staat online

  De werkgelegenheidscijfers per kwartaal zijn geüpdatet tot en met het tweede kwartaal van 2017.

 • -

  AZW Actueel 2 2017 en databestanden WNE en WGE 2017 staan online

  AZW Actueel 2 2017 en databestanden WNE en WGE 2017 zijn op de website geplaatst.

 • -

  Rapportages WNE 2017 en WGE 2017 staan online

  De rapportages van de werknemersenquête 2017 en de werkgeversenquête 2017 staan online.

 • -

  Kwartaaldata tot en met Q1 2017 staat online

  De werkgelegenheidscijfers per kwartaal zijn geüpdatet tot en met het eerste kwartaal van 2017.

   

 • -

  Oproep voor deelname aan het landelijk werkbelevingsonderzoek van de sector zorg

  Hoe tevreden ben jij over je werk en leidinggevende?

  Hoe ervaar je de werkdruk?

  Hoe werk je aan je ontwikkeling?

  Jouw antwoorden zijn belangrijk! Alleen met een goede respons krijgen we een goed beeld van het werken in de sector zorg en welzijn.

 • -

  Eerste AZW Actueel 2017 en nieuwe landelijke gegevens beschikbaar

  De eerste AZW Actueel van 2017 is nu beschikbaar https://azwinfo.databank.nl/documents.
  In deze AZW Actueel vindt u onder andere gegevens over aantallen werknemers en fte per branche van de sector zorg en welzijn. Ook wordt er kort ingegaan op recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

  Ook is de website geüpdatet met nieuwe data, waaronder nieuwe cijfers over flexibele arbeid en nieuwe onderwijscijfers, waaronder instroom, geslaagden en studierendement.

 • -

  Kwartaaldata tot en met Q4 2016 staat online

  De werkgelegenheidscijfers per kwartaal zijn geüpdatet tot en met het vierder kwartaal van 2016. Ook de instroom naar herkomst, uitstroom naar bestemming en het in-uitstroom saldo is weer helemaal up-to-date.

 • -

  Het Integrerend rapport, de Brancherapporten en de Technische toelichting 2016

  Het Onderzoeksprogramma AZW heeft een aantal nieuwe publicaties die nu openbaar zijn gemaakt via www.azwinfo.nl: het eindrapport 2016, de brancherapporten 2016 en de technische toelichting 2016.

 • -

  De Arbeidsmarkttool 2016-2020 is beschikbaar

  Vandaag is een nieuwe versie van de Arbeidsmarkttool van het Onderzoeksprogramma AZW beschikbaar gesteld voor gebruikers. Het model met één jaar opgeschoven, waardoor het nu vooruit rekent tot en met 2020. Ook is alle data geupdatet zodat deze nu de meest actuele data bevat die beschikbaar is vanuit het onderzoeksprogramma.

 • -

  Update van alle data in 2016 is klaar en er zijn twee nieuwe publicaties

  Voor het einde van het jaar is er veel nieuwe data op de website geplaatst. Momenteel staan de meest recente landelijke als regionale cijfers online. Verder zijn in december een nieuwe AZW Actueel en het Regionaal tabellenboek 2016 verschenen.

 • -

  Nieuwe landelijke data tot en met 2015

  In de afgelopen tijd is er weer veel nieuwe data geplaatst: landelijke data tot en met 2015 en voor het eerst informatie over flexibele arbeid.

 • -

  AZW Actueel 2

  De tweede editie van AZW Actueel is een feit, met onder andere informatie over flexibele arbeid en een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de werkgeversenquête 2016.

 • -

  Resultaten van de Werkgeversenquete 2016 en werkgelegenheidsinformatie over Q2 2

  De resultaten van de meest recente Werkgeversenquete zijn er. Ook de onderzoeksbestanden zijn beschikbaar. Daarnaast is weer nieuwe data verschenen, over de werkgelegenheid in de sector van het tweede kwartaal van 2016.

 • -

  Nieuwe regionale data en kwartaaldata beschikbaar (Q1 2016)

  Vanuit het Onderzoeksprogramma AZW is nieuwe regionale en landelijke data beschikbaar gekomen over de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK. Ook de Arbeidsmarkttool is nu beschikbaar met deze regionale data.

 • -

  AZW Actueel 1

  Dit jaar is het onderzoeksprogramma AZW begonnen met het uitbrengen van factsheets die gedurende het jaar inzicht geven in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Terwijl u voorheen moest wachten tot de integrerende rapportages aan het einde van het jaar, wordt tussentijds beschikbaar gekomen informatie nu gedurende het jaar al openbaar gemaakt. Deze nieuwe publicaties hebben de naam ‘AZW Actueel’ meegekregen. In 2016 zullen drie edities daarvan verschijnen.

 • -

  Nieuwe landelijke en regionale data (2013 en 2014)

  In de afgelopen dagen is er weer nieuwe data op de website geplaatst. Zowel landelijke als regionale data zijn vernieuwd: werkgelegenheid t/m 2014 en onderwijs t/m 2013. Ook is de informatie uit de WNE 2015 geupdatet.

 • -

  Regionaal tabellenboek 2015

  Vandaag is het nieuwe Regionale tabellenboek 2015 op de website geplaatst. Het document is in pdf te vinden op de pagina: http://azwinfo.nl/documents/Regionale publicaties.

 • -

  Verslag van het Event

  Op 7 maart is binnen het onderzoeksprogramma voor het eerst een event georganiseerd. De aanleiding voor de bijeenkomst was het verschijnen van het Integrerende Rapport van het onderzoeksprogramma AZW.

 • -

  Nieuwe versie van de Werknemersenquete 2015

  De analyses voor de VV&T branche in de Werknemersenquête 2015 zijn nu uitgesplitst naar Verpleging en verzorging aan de ene kant, en de Thuiszorg aan de andere kant.