Nieuw onderzoek: Arbeidsproblematiek in Zorg en Welzijn

Nieuw onderzoek: Arbeidsproblematiek in Zorg en Welzijn

20 januari 2020 • Nieuws

AZW heeft in december 2019 een nieuw rapport uitgebracht: het onderzoek Arbeidsmarktproblematiek in Zorg en Welzijn. In dit rapport staan de uitkomsten van verdiepend onderzoek naar de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica . Hoe staat het met die thema’s binnen de sector Zorg en Welzijn?

Aanleiding voor het onderzoek was de Werkgeversenquête 2018. Sommige resultaten van dat onderzoek waren opvallend en vroegen om verder onderzoek. Bijvoorbeeld: hoe kan het dat ondanks een aantrekkende arbeidsmarkt met krapte aan personeel in een aantal branches, toch ook krimp wordt verwacht met verlies van banen als gevolg? En: hoe gaan organisaties om met de toenemende werkdruk en agressie?

Verdiepend onderzoek

In opdracht van AZW hebben TNO en bureau HHM daarom in 2019 verdiepend onderzoek gedaan dat de dialoog over het arbeidsmarktbeleid in Zorg en Welzijn kan ondersteunen. Dit onderzoek richtte zich op:

  • de manier waarop organisaties omgaan met de kwalitatieve mismatch in vraag en aanbod van personeel;
  • de oorzaken en aanpak van verloop, werkdruk, agressie en verzuim in organisaties;
  • de mogelijkheden die technologie en domotica bieden om werkdruk en agressie tegen te gaan en de personeelsinzet te verbeteren.

Uitkomsten

In de publicatie zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek beschreven in voor thema’s als de arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica. Per thema zijn ook enkele aanbevelingen opgenomen. Een van de uitkomsten het huidige personeelstekort kan leiden tot sluiting van een locatie of afdeling. Dat leidt soms noodgedwongen tot een (tijdelijke) cliëntenstop. Een andere belangrijke uitkomst is dat de huidige campagnes tegen werkdruk en tegen agressie en geweld in de zorg niet of onvoldoende bekend zijn. De aanbeveling daarbij is om campagnes kleinschalig en vanuit de werkvloer te organiseren, om zo de impact ervan te vergroten.

Onderzoeksverantwoording en vragenlijsten

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Het kwantitatieve deel van het onderzoek bestaat uit vragenlijstonderzoek. Hiervoor is gebruikgemaakt van bestaande data afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018 van TNO en CBS. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit een korte literatuurverkenning en de uitkomsten van gehouden ‘veldarena’s’. Voor elk branche is een aparte veldarena georganiseerd. Tijdens de veldarena’s zijn vertegenwoordigers van de branche met de onderzoekers én met elkaar in gesprek gegaan over de thema’s binnen het onderzoek. De verantwoording van het literatuuronderzoek en de gebruikte vragenlijsten, zijn ook in te zien op bij de publicatie op onze website.

Infographics en verslag veldarena per branche

Wil je meer weten over wat de uitkomsten van het onderzoek betekenen voor een specifieke branche? Op basis van dit onderzoek en het AZW Werkgeversonderzoek 2019 is voor iedere branche binnen Zorg en Welzijn een infographic en een rapportage van de veldarena gemaakt. Je vindt deze branchespecifieke informatie in de publicatiedatabase.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.