Arbeidsmarktproblematiek in de sector zorg en welzijn

In dit rapport staan de uitkomsten van verdiepend onderzoek naar thema’s als thema’s als arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica in de sector . Aanleiding voor het onderzoek was de Werkgeversenquête 2018. Sommige resultaten van dat onderzoek waren opvallend en vroegen om verder onderzoek. In opdracht van AZW hebben TNO en bureau HHM daarom in 2019 verdiepend onderzoek gedaan dat de dialoog over het arbeidsmarktbeleid in Zorg en Welzijn kan ondersteunen. Tot slot is er voor de branche een visual gemaakt met kerncijfers (inclusief en exclusief kinderopvang) en de uitkomsten van het AZW werkgevers- en werknemerspanel.

Dit onderzoek gaat over:

  • de manier waarop organisaties omgaan met de kwalitatieve mismatch in vraag en aanbod van personeel;
  • de oorzaken en aanpak van verloop, werkdruk, agressie en verzuim in organisaties;
  • de mogelijkheden die technologie en domotica bieden om werkdruk en agressie tegen te gaan en de personeelsinzet te verbeteren.

De uitkomsten zijn zowel per thema als per subbranche beschreven.

Onderzoeksmethode

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek is gebruikgemaakt van bestaande data afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018 van TNO en CBS. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit een korte literatuurverkenning en de uitkomsten van gehouden ‘veldarena’s’. Voor elk branche is een aparte veldarena georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van de branche met de onderzoekers én met elkaar in gesprek gingen. De verantwoording van het literatuuronderzoek en de gebruikte vragenlijsten vind je hieronder.

Downloads

pdf

rapportagearbeidsmarktproblematiekindesect...

pdf

bijlage-1-verantwoording-onderzoek.pdf

pdf

bijlage-2-resultaten-nea-2018-totaal.pdf

pdf

bijlage-3-resultaten-nea-2018-primair-proc...

pdf

bijlage-4-vragenlijst-nea-herbenadering.pd...

pdf

bijlage-5-vragenlijst-wea-herbenadering.pd...

pdf

azw-zorg-welzijn-incl-kinderopvang.pdf

pdf

azw-zorg-welzijn-excl-kinderopvang.pdf

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.