Nieuwe data van PFZW geven inzicht in de arbeidsmarkt zorg en welzijn Q1 2024

Nieuwe data van PFZW geven inzicht in de arbeidsmarkt zorg en welzijn Q1 2024

4 juni 2024 • Nieuws

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft nieuwe gegevens gepubliceerd over het eerste kwartaal van 2024 voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Deze informatie is nu beschikbaar op de AZW-website en biedt inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van functiegroepen in verschillende branches binnen de sector*. In dit artikel heeft AZW een selectie van deze data verwerkt in een aantal visualisaties om de mogelijkheden te illustreren.

Sinds juli 2022 levert PFZW aanvullende data over kernfuncties in de branches in zorg en welzijn. Deze tabellen geven onder andere inzicht in:

  • Het aandeel van verschillende functiegroepen binnen het totaal aantal werknemers in een branche;
  • De leeftijdsopbouw per functie;
  • Het aandeel vaste en flexibele contracten per functie;
  • Het aandeel contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd per functie;
  • Regionale informatie over functies.

Deze data zijn gebaseerd op pensioenaangiftes en laten verhoudingen zien in plaats van exacte cijfers, in tegenstelling tot de gegevens van AZW StatLine (CBS-data).

* Er zijn geen data beschikbaar over de universitair medische centra omdat deze geen gebruik maken van het pensioenfonds zorg en welzijn

Wat voor informatie is er uit deze gegevens te halen?

De tabellen bieden bijvoorbeeld inzicht in de ontwikkeling van de functiemix binnen de branches door de tijd. In figuur 1 is te zien hoe de functiemix zich in de branches heeft ontwikkeld tussen het eerste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2024.

Figuur 1: Ontwikkeling van aandelen functiegroepen van het totaal aantal werknemers

Ook is er informatie beschikbaar over de samenstelling van de instroom binnen de branches. In figuur 2 tonen we als voorbeeld de instroom van medewerkers binnen de branche Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in het eerste kwartaal van 2024.

Figuur 2: Instroom van medewerkers op basis van mobiliteitsdata

Deze mobiliteitsdata laten zien waar vandaan medewerkers in de GGZ in hun functie instromen: vanuit de branche GGZ zelf, vanuit een andere branche binnen de sector, van buiten de sector, als herintreder of overig. In de figuur tonen we dit voor zes functiegroepen binnen de branche.

Daarnaast heeft PFZW informatie verstrekt over de samenstelling van de uitstroom uit de functies. Als voorbeeld tonen we opnieuw de branche GGZ.

Figuur 3: Uitstroom van medewerkers op basis van mobiliteitsdata

In figuur 3 wordt weergegeven waar naartoe medewerkers uit de functiegroepen uitstromen: binnen hun branche, binnen de sector in een andere branche, buiten de sector, naar pensioen of overig.
Ook zijn regionale gegevens beschikbaar in de tabellen. We zoomen weer in op de branche GGZ. Figuur 4 toont de regionale verdeling van medewerkers binnen de GGZ, gebaseerd op de RegioPlus-indeling van de arbeidsmarkt. Op de kaarten is te zien welk aandeel de verschillende functies in elke regio vertegenwoordigen.

Figuur 4: Regionale verdeling van medewerkers binnen de GGZ

Deze gegevens geven de relatieve grootte van functies binnen de regio’s.

Deze PFZW data over het eerste kwartaal van 2024 biedt waardevolle inzichten in de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. De visualisaties in dit artikel dienen als voorbeelden van weergaven die mogelijk zijn met deze data.

Bekijk alle cijfers van PFZW

Ben je nieuwsgierig naar de functie-informatie over jouw branche of in jouw regio? Bekijk de nieuwe data op onze website om meer te ontdekken en de volledige tabellensets te verkennen.

Bekijk de functiedata zorg en welzijn

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.