Functiedata zorg en welzijn

Op zoek naar betrouwbare informatie over de meest voorkomende functies in zorg en welzijn op zowel landelijk als regionaal niveau? Het PFZW voorziet in deze behoefte en levert deze gegevens aan AZW. De functies zijn per branche en per arbeidsmarktregio in kaart gebracht. Download de tabellen en ontdek of er verschillen zijn tussen functies en leeftijd, type dienstverband of in- en uitstroom.

Data over functies in zorg en welzijn

De tabellen worden per kwartaal aangevuld en zijn sinds het eerste kwartaal van 2019 beschikbaar. Bij de downloads onderaan deze pagina vind je inhoudelijke toelichting op de tabellen.

Laatste update: februari 2024

Functies naar branche

Functies naar branche (FTE)

Functies vast en flex

Functies vast en flex (FTE)

Functies naar leeftijd

Functies naar leeftijd (FTE)

Functies bepaalde en onbepaalde tijd

Functies bepaalde en onbepaalde tijd (FTE)

Mobiliteit instroom

Mobiliteit instroom naar leeftijd

Mobiliteit uitstroom

Mobiliteit uitstroom naar leeftijd

Mobiliteit uitstroomreden

Mobiliteit herkomst

Mobiliteit bestemming

Waarom staan deze data bij AZW-info en niet op AZW Statline?

Er zitten verschillen tussen de data van CBS en de data van PFZW. Het grootste verschil is vooral de manier waarop CBS en PFZW ondernemingen in branches classificeren. Daardoor ontstaan verschillen in de exacte aantallen. Dit maakt het voor beide partijen op dit moment niet mogelijk om deze PFZW data direct te verbinden aan de data op AZW Statline. In de ‘toelichting’ (downloads) worden de verschillen nog nader toegelicht.

In de tabellen staan verhoudingen per branche, per regio en op totaalniveau weergegeven. Bijvoorbeeld: het aandeel van functie ‘x’ op het totaal van het aantal functies in de branche per regio en in Nederland. Er is gekozen om vooralsnog géén exacte aantallen op te nemen in de tabellen van PFZW omdat deze verschillen met AZW Statline. De verhoudingen kun je gebruiken om in de tijd de ontwikkeling te volgen.

Onderzoek CBS en PFZW

CBS en PFZW werken aan een nadere vergelijking van de CBS en PFZW cijfers. De aantallen werknemers zijn de basis voor de vergelijking. Verschillen kunnen zitten in de populatie, het tellen van unieke werknemers en/of banen per branche of per sector, verschillen in branche definities, hoe om te gaan met oproepkrachten, etc. Ook de functie-indelingen worden naast elkaar gelegd. Doel van dit vergelijkingsonderzoek is dat de discrepanties tussen de cijfers van CBS en PFZW nader verklaard kunnen worden.

Downloads

pdf

Toelichting-bij-tabellen-data-naar-functie...

pdf

Toelichting-bij-mobiliteitscijfers.pdf

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.