Van 2019 tot nu: verdiepende onderzoeken AZW op een rij

Van 2019 tot nu: verdiepende onderzoeken AZW op een rij

24 november 2022 • Nieuws

De afgelopen jaren heeft AZW veel verschillende onderzoeken gepubliceerd. Hiervoor is samengewerkt met onder andere AEF, ResearchNed, RegioPlan, DSP, SenseGuide, Newcom en SEO. Wil je alle onderzoeken nog eens lezen? Bekijk hieronder het overzicht.

Kansen voor anders werken

De sector zorg en welzijn kampt al jaren met een groot personeelstekort. Landelijk wordt verbetering in het medische en sociaal domein nagestreefd, maar de verschuiving van werk tussen branches gaat niet vanzelf. Dat komt doordat de randvoorwaarden hiervoor nog onvoldoende op orde zijn. Toch zijn er kansen, stelt het artikel ‘Kansen voor anders werken’ dat maart 2022 werd gepubliceerd.

 

Houdbaarheid ouderenzorg tot 2050

Via het Prognosemodel Zorg en Welzijn worden periodiek nieuwe prognoses gepubliceerd over de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Het model kijkt altijd 10 jaar vooruit. Maar voor de ouderenzorg is een vooruitblik van 10 jaar niet voldoende als er bijvoorbeeld een grote bouwopgave van woonvoorzieningen nodig is. Daarom is in januari 2022 voor de ouderenzorg een prognose doorgerekend tot 2050.

 

Drie scenario’s voor stages in de zorg

Meer samenwerking stimuleren tussen stagebieders en opleiders en goede praktijkinitiatieven ontwikkelen en verspreiden. Dat zijn antwoorden op de vraag van AZW naar mogelijkheden voor meer mbo- en hbo-stageplaatsen van hogere kwaliteit in het medisch domein. Eind mei 2021 verscheen het onderzoeksrapport over zorgstages.

 

Behoud van medewerkers in het sociaal domein

De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. Salaris is wel een reden om te oriënteren op ander werk, maar is tegelijkertijd zelden de reden om daadwerkelijk te vertrekken uit het sociaal domein. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van medewerkers in het sociaal domein’ dat in november 2020 verscheen.

 

Arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein

Hoe organiseren andere landen het sociaal domein? En hoe wordt de aanpak van de tekorten in andere sectoren gerealiseerd? Onderzoekers hebben ruim 200 initiatieven uit andere landen onderzocht. Ze vonden inspirerende voorbeelden van Frankrijk en Portugal tot Letland en Singapore. Bekijk de samenvatting of het volledige onderzoeksrapport dat in april 2020 verscheen.

 

Werken tijdens de Coronatijd

Het coronavirus heeft een grote impact op alle werkenden in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK). In de periode maart tot en met augustus 2020 was er vooral impact op de thema’s organiseren (van zorg, sociaal werk en kinderopvang) en werkomgeving. In mindere mate was er aandacht voor de thema’s waardering, financiering en innovatie.

 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medisch en verzorgend personeel

Hoe heeft de arbeidsmarkt zich sinds 2012 ontwikkeld? Die vraag staat centraal in het onderzoeksrapport dat in oktober 2019 werd gepubliceerd. Zowel beleidswijzigingen als de krapte op de arbeidsmarkt komen aan bod. Het onderzoek biedt bijvoorbeeld inzicht in het financiële en maatschappelijke effect van uitstroom en her-instroom van zorgpersoneel.

 

De arbeidsmarkt van het sociaal domein

Binnen het sociaal domein zijn er grote veranderingen geweest, onder meer als gevolg van de decentralisatie naar gemeenten. Daarbij zijn er verschillen in hoe gemeenten hun verantwoordelijkheden vormgeven. Dit onderzoek van uit 2019 geeft inzicht in de inrichting van het sociaal domein door gemeenten en de effecten daarvan.

 

Arbeidsmarktproblematiek in de sector zorg en welzijn

De werkgeversenquête van 2018 leverde een aantal opvallende resultaten op. Daarom heeft TNO in opdracht van AZW een verdiepend vervolgonderzoek gedaan naar thema’s zoals arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica in de sector. Het onderzoek is bedoeld om de dialoog over het arbeidsmarktbeleid in zorg en welzijn te ondersteunen.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.