Over AZW

De informatie op deze website komt vanuit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In dit programma werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS samen om partijen in de sectoren Zorg en WJK betrouwbare informatie te bieden over de arbeidsmarkt.

Met de arbeidsmarktinformatie uit het onderzoeksprogramma kunnen partijen in de sector hun verantwoordelijkheid nemen om beleid te ontwikkelen voor de toekomst. Beleid waarin rekening wordt gehouden met de huidige en toekomstige ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt.

Datawarehouse, onderzoeken en kennisactiviteiten

Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie onderdelen:

Datawarehouse

Via Statline AZW ontsluit CBS in opdracht van het AZW programma actuele data over de arbeidsmarkt in Zorg en WJK. Hiervoor verzamelt en combineert het CBS continu informatie uit verschillende bronnen. Aan panels van werkgevers en werknemers in de Zorg en WJK worden regelmatig vragen gesteld over de arbeidsmarkt. De informatie die dit oplevert, verwerkt het CBS ook in Statline AZW.

Onderzoeken

Binnen het programma AZW doen we onderzoek om de ontwikkelingen in de sectoren Zorg en WJK te duiden en de sociale dialoog tussen sociale partners en het ministerie van VWS te stimuleren. Resultaten van dit onderzoek zijn ook op deze website te vinden.

Kennisactiviteiten

We laten niet alleen onderzoek uitvoeren, maar willen ook de ontwikkelde kennis actief delen en de dialoog voeren om de arbeidsmarkt in de Zorg en WJK beter te maken. Bekijk de aankomende activiteiten.

Betrokken partijen

De opdrachtgevers van dit onderzoeksprogramma zijn de arbeidsmarktfondsen StAZ (ziekenhuizen), StAG (gehandicaptenzorg), A+O VVT (vvt), SoFoKleS (umc’s), SSFH (huisartsenzorg), O&O GGZ (ggz), Arbeidsmarktplatform Jeugdzorg, Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk, Arbeidsmarktplatform Kinderopvang en het ministerie van VWS.