Over AZW

De arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn zijn complex. Goede en duidelijke informatie over de arbeidsmarkt is daarom van belang. Het AZW programma voorziet beleidsadviseurs en beslissers van hapklare kennis en informatie zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Dat doen we door het delen goede analyses, prognoses en bijeenkomsten. We gaan dus van data naar informatie.

Het AZW programma zal de komende vijf jaar de drijfveer zijn voor het stimuleren van data-gedreven werken aan de arbeidsmarktvraagstukken. En dat doen we voor, door én met elkaar in het AZW Clubhuis.

Datawarehouse, onderzoeken en kennisactiviteiten

Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie onderdelen:

Datawarehouse

Via Statline AZW ontsluit CBS in opdracht van het AZW programma actuele data over de arbeidsmarkt in Zorg en WJK. Hiervoor verzamelt en combineert het CBS continu informatie uit verschillende bronnen. Aan panels van werkgevers en werknemers in de Zorg en WJK worden regelmatig vragen gesteld over de arbeidsmarkt. De informatie die dit oplevert, verwerkt het CBS ook in Statline AZW.

Onderzoeken

Binnen het programma AZW doen we onderzoek om de ontwikkelingen in de sectoren Zorg en WJK te duiden en de sociale dialoog tussen sociale partners en het ministerie van VWS te stimuleren. Resultaten van dit onderzoek zijn ook op deze website te vinden.

Kennisactiviteiten

We laten niet alleen onderzoek uitvoeren, maar willen ook de ontwikkelde kennis actief delen en de dialoog voeren om de arbeidsmarkt in de Zorg en WJK beter te maken. Dat doen we door middel van activiteiten en bijeenkomsten in het AZW Clubhuis. Bekijk de aankomende activiteiten.

AZW Clubhuis

Het AZW-programma heeft een nieuw Clubhuis. Daar richten we ons op het delen van beschikbare kennis en data over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In bijeenkomsten voor, door én met elkaar. We vertalen data en cijfers naar hapklare scenario’s en prognoses en verzamelen verhalen van betrokkenen. Daarna delen we die kennis, ervaringsverhalen en oplossingen op vraagstukken weer met beleidsadviseurs. Wat zijn de vervolgstappen en welke informatie is er nodig voor verbetering? Zo stimuleren we data-gedreven werken en zijn beleidsmedewerkers sneller in staat proactief te handelen. Bekijk de aankomende Clubhuis bijeenkomsten.

Betrokken partijen

De opdrachtgevers van dit onderzoeksprogramma zijn de arbeidsmarktfondsen StAZ (ziekenhuizen), StAG (gehandicaptenzorg), A+O VVT (vvt), SoFoKleS (umc’s), SSFH (huisartsenzorg), O&O GGZ (ggz), Arbeidsmarktplatform Jeugdzorg, Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk, Arbeidsmarktplatform Kinderopvang en het ministerie van VWS.