Over AZW

De arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn zijn complex. Goede en duidelijke informatie over de arbeidsmarkt is daarom van belang. In het AZW-programma werken arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn en het ministerie van VWS al meer dan 25 jaar samen om betrouwbare, onafhankelijke informatie te bieden over de arbeidsmarkt. Zo kunnen beleidsadviseurs en beslissers goede beslissingen nemen, tijdig actuele knelpunten signaleren en anticiperen op toekomstige trends.

Het AZW-programma is de drijfveer voor het stimuleren van data-gedreven werken aan de arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. Het programma richt zich daarbij op drie verschillende onderdelen: En dat doen we voor, door én met elkaar in het AZW Clubhuis.

  1. Data vertalen naar informatie
    Via Statline AZW ontsluit CBS in opdracht van het AZWprogramma actuele data over de arbeidsmarkt in Zorg en WJK. Hiervoor verzamelt en combineert het CBS continu informatie uit verschillende bronnen. Zo worden aan panels van werkgevers en werknemers in de zorg en WJK regelmatig vragen gesteld over de arbeidsmarkt. De informatie die dit oplevert, verwerkt het CBS ook in Statline AZW. Het AZW-programma vertaalt deze data naar informatie zodat beleidsadviseurs en beslissers er zelf makkelijk mee aan de slag kunnen.

  2. Onderzoeken duiden
    Binnen het AZW-programma doen we onderzoek om de ontwikkelingen in de sectoren zorg en WJK te duiden en de sociale dialoog tussen sociale partners en het ministerie van VWS te stimuleren. Resultaten van al deze onderzoeken zijn op de website te vinden. Ook delen we regelmatig infographics, long reads en video’s waarin de resultaten praktisch en overzichtelijk worden samengevat.  

  3. Kennisactiviteiten delen
    We laten niet alleen onderzoek uitvoeren, maar willen ook de ontwikkelde kennis actief delen en de dialoog voeren om de arbeidsmarkt in de Zorg en WJK beter te maken. Dat doen we door middel van activiteiten en bijeenkomsten in het AZW Clubhuis. Bekijk de aankomende Clubhuisbijeenkomsten.

Betrokken partijen

Het AZW-programma is opgericht door het ministerie van VWS. Andere betrokken partijen van het onderzoeksprogramma zijn de arbeidsmarktfondsen StAZ (ziekenhuizen), StAG (gehandicaptenzorg), A+O VVT (vvt), SoFoKleS (umc’s), SSFH (huisartsenzorg), O&O GGZ (ggz), Arbeidsmarktplatform Jeugdzorg, Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk en Arbeidsmarktplatform Kinderopvang. Deze partijen zetten zich belangeloos in voor het AZW-programma. en het ministerie van VWS.