Praatplaat: Economische analyse stageplaatsen Zorg & Welzijn

Adviesbureau Rebel voerde een verkennend onderzoek uit naar de economische rationale achter het aanbieden van een stageplek als zorg en welzijnsaanbieder. Wat zijn de kosten en baten van het aanbieden van een stageplek en wat is de verhouding daartussen? En welke mechanismen spelen een rol bij de keuze van werkgevers in welke mate zij stageplaatsen aanbieden? Is de kostenbatenverhouding negatief, dan ontstaat er een economische prikkel om geen of minder stages aan te bieden en/of voorrang te geven aan andere wervingskanalen. Als steeds meer partijen dat gaan doen, ontstaat het risico dat er minder mogelijkheden zijn om werkervaring op te doen en daarmee de instroom van kwalitatief goed personeel wordt beperkt. Daarbij bestaat de kans dat dit mechanisme een zelfversterkend effect heeft. Zodra er minder instroom van nieuw personeel is, wordt de schaarste van personeel groter, stijgt de druk om productie te draaien en is men mogelijk minder bereid om stages aan te bieden, als die ten koste gaan van de productie. Zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan.

De daadwerkelijke kosten en baten van het aanbieden van een stageplek spelen een doorslaggevende rol in het mogelijke ontstaan van deze vicieuze cirkel. Rebel is dan ook gevraagd om op basis van literatuuronderzoek deze kosten en baten in beeld te brengen, voor de brede zorg en welzijn. Het doel is om de discussie te voeden in het AZW-overleg door:

  1. In kaart te brengen welk relevant onderzoek beschikbaar is over dit vraagstuk.
  2. De bepalende factoren in de kosten-en batenverhouding te ordenen.
  3. Een eerste reflectie te geven op de verhouding tussen kosten en baten van het aanbieden van een stageplek in de zorg en welzijn.

Downloads

pdf

azw-praatplaat-stageplaatsen.pdf

pdf

azw-toelichting-praatplaat-economische-ana...

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.