Werkgeversenquête zorg en welzijn – Uitkomsten 2e meting 2019

Vanuit het AZW programma wordt door CBS een steekproef getrokken uit de bijna 132 duizend bedrijven die er in oktober 2019 in de zorg- en welzijnssector waren. Zij worden tweemaal per jaar bevraagd rondom drie thema’s: ‘kenmerken van de werkkring’, ‘scholing en vaardigheden’ en ‘gezond en veilig werken’. In dit rapport staan de resultaten van de werkgeversenquête in Zorg en Welzijn die is gehouden in november en december 2019, nog vóór de coronacrisis. In het rapport zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:

  • Moeilijk vervulbare vacatures
  • Knelpunten bij de uitvoering van het personeelsbeleid
  • Toekomstige behoefte personeel
  • Nieuwe medewerkers
  • Inzet van technologie
  • Anders inrichten van werkprocessen

Vanwege het kleine aantal bedrijven in de branche umc’s worden deze meegenomen bij de branche Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg.

Alle cijfers uit de factsheet zijn ook terug te vinden in de AZW Statline tabellen, hiervan is geen aparte maatwerktabel beschikbaar. De eerste meting van 2020 is geparkeerd en vervalt mogelijk als gevolg van de coronacrisis.

Downloads

pdf

azw-werkgeversenquete-zorg-en-welzijn-2e-m...

pdf

azw-geestelijke-gezondheidszorg-2019-ii.pd...

pdf

azw-gehandicaptenzorg-2019-ii.pdf

pdf

azw-huisartsenzorg-en-gezondheidscentra-20...

pdf

azw-jeugdzorg-2019-ii.pdf

pdf

azw-kinderopvang-2019-ii.pdf

pdf

azw-sociaal-werk-2019-ii.pdf

pdf

azw-thuiszorg-2019-ii.pdf

pdf

azw-universitair-medische-centra-2019-ii.p...

pdf

azw-verpleging-en-verzorging-2019-ii.pdf

pdf

azw-ziekenhuizen-en-overige-medisch-specia...

pdf

azw-zorg-en-welzijn-exclusief-kinderopvang...

pdf

azw-zorg-en-welzijn-inclusief-kinderopvang...

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Elke maand de laatste ontwikkelingen rondom het gebruik van data in arbeidsmarkt zorg & welzijn, gewoon in je inbox.