Op deze pagina staat een beknopte uitleg van alle begrippen die gehanteerd worden binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK.

Netto verloop – Zorg en WJK

Het gemiddelde percentage werknemers over een periode van drie jaar, dat uitstroomt naar een baan buiten de sector Zorg en WJK of uitstroomt naar een uitkering, onderwijs of inactiviteit.

Netto verloop – branches

Het gemiddelde percentage werknemers over een periode van drie jaar, dat uitstroomt naar een baan buiten een bepaalde branche of uitstroomt naar een uitkering, onderwijs of inactiviteit.

Verloop personeel WJK (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was bij een bepaalde werkgever in een branche in WJK, en op 31 december van het daar op volgende jaar niet meer bij die werkgever werkzaam was.

Verloop personeel zorg (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was bij een bepaalde werkgever in een bepaalde zorgbranche, en op 31 december van het daar op volgende jaar niet meer bij die werkgever werkzaam was.

Instroom werknemers (per kwartaal)

Het aantal werknemers dat in een bepaald kwartaal is ingestroomd in een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche.

Uitstroom werknemers (per kwartaal)

Het aantal werknemers dat in een bepaald kwartaal is uitgestroomd uit een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche.

Saldo werknemers (per kwartaal)

Het aantal werknemers dat in een baan in een bepaald kwartaal is ingestroomd, minus de uitstroom van werknemers in een baan in datzelfde kwartaal (in Zorg en WJK of een bepaalde branche).

Instroom FTE (per kwartaal)

Het aantal FTE van werknemers die in een bepaald kwartaal zijn ingestroomd in een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche.

Uitstroom FTE (per kwartaal)

Het aantal FTE van werknemers die in een bepaald kwartaal zijn uitgestroomd uit een baan in Zorg en WJK of een bepaalde branche.

Saldo FTE (per kwartaal)

Het aantal FTE van werknemers die in een bepaald kwartaal zijn ingestoomd in een baan, minus het aantal FTE van werknemers die in hetzelfde kwartaal zijn uitgestroomd uit een baan (in Zorg en WJK of een bepaalde branche).

Mobiliteit – Inactief (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar niet meer actief was op de arbeidsmarkt.

Mobiliteit – Intra-branche (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar bij een andere werkgever binnen die branche werkzaam was.

Mobiliteit – Overige branches (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar in een andere branche binnen Zorg en WJK werkzaam was.

Mobiliteit – Overige sectoren (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar in branche buiten Zorg en WJK werkzaam was.

Mobiliteit – Totaal (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was bij een bepaalde werkgever in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar niet meer bij die werkgever werkzaam was.

Mobiliteit – Uitkeringen (jaarcijfers)

Percentage werknemers dat op 31 december van een bepaald jaar werkzaam was in een bepaalde branche, en op 31 december van het daar op volgende jaar een uitkering genoot.

Herkomst instroom – Binnen branche (kwartaalcijfers)

Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is uit een baan in dezelfde branche, als aandeel in de totale instroom van werknemers in een branche in een bepaald kwartaal

Herkomst instroom – Binnen Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers)

Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is uit een baan in Zorg en WJK (niet zijnde een baan in dezelfde branche), als aandeel in de totale instroom van werknemers in een branche in een bepaald kwartaal

Herkomst instroom – Buiten Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers)

Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is van buiten Zorg en WJK (baan, WW, bijstand, schoolverlater) en niet eerder in Zorg of WJK heeft gewerkt, als aandeel in de totale instroom van werknemers in een branche in een bepaald kwartaal

Herkomst instroom – Herintreder (kwartaalcijfers)

Het aantal werknemers dat in een kwartaal is gaan werken bij een werkgever in een bepaalde branche, na een periode van 1 jaar niet in Zorg en WJK te hebben gewerkt terwijl men in de periode daarvoor wel werkzaam was in Zorg en WJK.

Herkomst instroom – Overig (kwartaalcijfers)

Het aantal ingestroomde werknemers dat afkomstig is uit een situatie van arbeidsongeschiktheid en niet eerder in Zorg of WJK heeft gewerkt, als aandeel in de totale instroom van werknemers in een branche in een bepaald kwartaal

Herkomst instroom – Totaal (kwartaalcijfers)

Percentage werknemers dat in een periode van 4 kwartalen is gaan werken bij werkgevers in een bepaalde branche.

Vertrekrichting – Binnen branche (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat naar een baan in dezelfde branche gaat, als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting – Binnen Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat naar een baan elders in Zorg en WJK gaat (niet zijnde een baan in dezelfde branche), als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting – Buiten Zorg en Welzijn (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat naar een situatie buiten Zorg en WJK gaat (baan, WW, bijstand, scholing), als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting – Overig (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat arbeidsongeschiktheid is geworden of is overleden, als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting – Pensioen (kwartaalcijfers)

Het aantal uitgestroomde werknemers dat met pensioen gaat, als aandeel in de totale uitstroom van werknemers uit een branche in een bepaald kwartaal

Vertrekrichting – Totaal (kwartaalcijfers)

Percentage werknemers dat in een periode van 4 kwartalen is vertrokken bij werkgevers in een bepaalde branche.

Pendelsaldo

Inkomende pendel minus uitgaande pendel van werknemers in Zorg en WJK in een regio, als aandeel van het totaal aantal werknemers in Zorg en WJK in die regio

Inkomende binnenlandse pendel – Gehele economie

Het aantal personen dat in een bepaald gebied komt werken, maar woonachtig is in een ander gebied binnen Nederland,als aandeel van het totaal aantal werknemers in de ontvangende regio.

Inkomende binnenlandse pendel – Zorg en WJK

Het aantal personen dat in een bepaald gebied komt werken in Zorg en WJK, maar woonachtig is in een ander gebied binnen Nederland, als aandeel van het totaal aantal werknemers in Zorg en WJK in de ontvangende regio. Dit wordt alleen berekend voor de regio’s waarvoor regionalisering heeft plaatsgevonden o.b.v. werkgevers.

Uitgaande binnenlandse pendel – Zorg en WJK

Het aantal personen dat in een bepaald gebied binnen Nederland woont maar werkt in Zorg en WJK in een ander gebied binnen Nederland, als aandeel van het totaal aantal werknemers in Zorg en WJK van de regio waarin men woont. Dit wordt alleen berekend voor de regio’s waarvoor regionalisering heeft plaatsgevonden o.b.v. werkgevers.