Op deze pagina staat een beknopte uitleg van alle begrippen die gehanteerd worden binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK.

Aandeel (zeer) tevreden

Percentage werknemers dat aangeeft tevreden of zeer tevreden te zijn met hun werk.

Algemene tevredenheid (3 klassen)

Percentage werknemers dat aangeeft tevreden of zeer tevreden; deels tevreden en deels ontevreden; ontevreden of zeer ontevreden te zijn met hun werk te zijn.

Algemene tevredenheid (5 klassen)

Percentage werknemers dat aangeeft tevreden, zeer tevreden, deels tevreden en deels ontevreden, ontevreden of zeer ontevreden te zijn met hun werk te zijn.

Indicatoren algemene tevredenheid

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op 5 aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid met het werk.

Algemene werkbeleving

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect algemene werkbeleving.

Binding met de organisatie

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect binding met de organisatie.

Ervaren mate van zelfstandigheid in het werk

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect ervaren mate van zelfstandigheid in het werk.

Ervaren waardering van leidinggevende

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect ervaren waardering leidinggevende.

Inhoud en omstandigheden van het werk

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect inhoud en omstandigheden van het werk.

Ervaren werkdruk

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5, op het aspect werkdruk.

Vertrekgeneigdheid: op zoek naar andere baan

Percentage werknemers in Zorg en WJK dat aangeeft op zoek te zijn naar een andere baan.

Mate van actie om andere baan te vinden

Aantal werknemers dat op zoek is naar een andere baan en aangeeft veel of heel veel actie te hebben ondernomen om een andere baan te vinden.