Datum Onderwerp Toelichting
17 februari 2022 AZW Kwartaalupdate Q3 van 2021 wordt toegevoegd aan kwartaaltabellen over o.a. werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit
Februari 2022 Artikel anders werken – preventie AZW heeft DSP de opdracht gegeven om een artikel te schrijven over anders werken, met een focus op preventie
Maart 2022 Infographics verdiepend onderzoek kwalificaties Zorg en Welzijn In 2021 is voor AZW een innovatie-onderzoek uitgevoerd, om zicht te krijgen op de aantallen personen werkzaam binnen én buiten de sector zorg en welzijn naar behaalde kwalificatie. AZW publiceert in maart 2022 handige infographics met informatie over de verdeling van de behaalde kwalificaties naar branche en inzicht in het potentieel aan herintreders met een behaalde kwalificatie in zorg en welzijn.
Maart 2022 Ziekteverzuimpercentage naar branche Q4 van 2021
29 april 2022 AZW Panels Werkgevers en Werknemers Meting najaar 2021
April 2022 Artikel Loopbaanpaden AZW heeft FWG gevraagd om een artikel te schrijven over loopbaanpaden. In april 2022 publiceert AZW het artikel loopbaanpaden in zorg en welzijn
19 mei 2022 AZW Kwartaalupdate Q4 van 2021 wordt toegevoegd aan kwartaaltabellen over o.a. werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit.

Nieuwe cijfers over onderwijs (inclusief de nieuwe tabel over studie-uitval na het eerste jaar) en positie in de werkkring en arbeidsomstandigheden
Juni 2022 Ziekteverzuimpercentage naar branche Q1 van 2022
Juni 2022 AZW Kwartaalupdate Q1 van 2022 wordt toegevoegd aan kwartaaltabellen over werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit
September 2022 Bijeenkomst ‘De staat van de zorg en welzijn’ Live bijeenkomst waarin we terugkijken op kennisdossiers, onderzoek en data die AZW heeft opgeleverd.
September 2022 Onderzoek anders werken – inzichten van werknemers In de zomer van 2022 publiceert AZW de onderzoeksresultaten van een onderzoek naar anders werken in de sector zorg en welzijn, gebaseerd op inzichten van werknemers.
30 september 2022 AZW Panels Werkgevers en Werknemers Meting voorjaar 2022
September 2022 Ziekteverzuimpercentage naar branche Q2 van 2022
17 november 2022 AZW Kwartaalupdate Q2 van 2022 wordt toegevoegd aan kwartaaltabellen over werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit
December 2022 Ziekteverzuimpercentage naar branche Q3 van 2022