Datum  Betreft Inhoud
27 februari 2020  AZW Statline  Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met een recenter kwartaal (Q3- 2019). Uitbreiding met nieuwe tabellen over verzuim gebaseerd op de NEA. De tabel over mobiliteitskenmerken gaat van een jaartabel met kwartaalinformatie naar een tabel die per kwartaal een update krijgt. 
Maart 2020  AZW dossier  Vacature onderzoek CBS / UWV voor alle sectoren in NL. Voor AZW zijn binnen de sector zorg en welzijn de vacatures voor alle branches in beeld gebracht. 
23 maart 2020  Onderzoek  Publicatie rapportage AEF – Arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein. Inspiratie uit andere sectoren en landen. 
28 mei 2020  AZW Statline  Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met een recenter kwartaal (Q4-2019). Tabellen met een jaar update worden geactualiseerd met een recenter jaar. De tabel met informatie over administratieve verschuivingen wordt toegevoegd. De informatie in de onderwijstabellen over deelnemers, gediplomeerden en sectorrendement worden binnen de ISCED categorie voorzien van informatie over afzonderlijke opleidingen. 
28 mei 2020  AZW Statline  Tabellen met uitkomsten van het werkgevers- en werknemerspanel. 
27 augustus 2020  AZW Statline  Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met een recenter kwartaal (Q1-2020). Mogelijke uitbreiding tabel positie in de werkkring naar regio. De tabel over mobiliteitskenmerken wordt uitgebreid met een categorie uitstroom naar pensioen. 
Kwartaal 3 2020  AZW dossier  Rapport en tabel over de arbeidsmarkt van de brede Jeugdhulp 
Kwartaal 3 2020  AZW dossier  Regionale factsheets ten behoeve van Regioplus en de commissie werken in de zorg. 
26 november 2020  AZW Statline  Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met een recenter kwartaal (Q2-2020). 
26 november 2020  AZW Statline  Tabellen met uitkomsten van het werkgevers- en werknemerspanel. 
Verwacht medio november  Onderzoek  Onderzoek rondom arbeidsmarktknelpunten in stages (zowel regulier BOL/BBL als via zij-instroom) in het medisch domein rondom werkvormen, bekostiging, begeleiding, gesignaleerde knelpunten en effecten van stimuleringsmaatregelen. Deskresearch en data-analyse. 
Verwacht medio november  Onderzoek  Onderzoek naar mobiliteit in zorg en welzijn – drijfveren om te gaan werken in de zorg en welzijn? Wat zijn drijfveren om aan een opleiding te beginnen? Zijn er verschillen tussen medisch en sociaal domein? Deskresearch en data-analyse. 
Eind 2020  AZW dossier  Notitie van CBS met uitkomsten van het onderzoek naar beroepen.