Datum Onderwerp Toelichting
April 2021 Nieuwe verzuimcijfers Q4 2020 AZW Statline Verzuimcijfers komen ca. 6-8 weken eerder beschikbaar dan de nieuwe kwartaaldata.
30 april 2021 Resultaten panelmetingen tweede helft 2020 – Excel Tabellen in Excel van de werknemers- en werkgeverspanelmetingen die in de tweede helft van 2020 zijn uitgevraagd
Mei 2021 Publicatie onderzoek Stageproblematiek in het medisch domein ResearchNed en ECBO voeren in opdracht van het AZW programma een onderzoek uit naar de stageproblematiek in de zorg
20 mei 2021 Resultaten panelmetingen tweede helft 2020 Tabellen van de panels worden in AZW Statline gepubliceerd
20 mei 2021 Nieuwe kwartaaldata AZW Statline Q4 2020 Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met recentere data uit het vierde kwartaal van 2020
Juli 2021 Nieuwe verzuimcijfers Q4 2020 op AZW Statline Verzuimcijfers komen ca. 6-8 weken eerder beschikbaar dan de nieuwe kwartaaldata.
19 augustus 2021 Nieuwe kwartaaldata AZW Statline Q1 2021 Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met recentere data uit het eerste kwartaal van 2021
Oktober 2021 Nieuwe verzuimcijfers Q2 2020 op AZW Statline Verzuimcijfers komen ca. 6-8 weken eerder beschikbaar dan de nieuwe kwartaaldata.
29 oktober 2021 Resultaten panelmetingen tweede helft 2020 – Excel Tabellen in Excel van de werknemers- en werkgeverspanels die in de eerste helft van 2021 zijn uitgevraagd
18 november 2021 Resultaten panelmetingen eerste helft 2021 Tabellen van de panels worden in AZW Statline gepubliceerd
18 november 2021 Nieuwe kwartaaldata AZW Statline Q2 2021 Tabellen met kwartaaldata worden geactualiseerd met recentere data uit het tweede kwartaal van 2021